Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Молба за народна пенсия; Животописна бележка; Удостоверение от Илинденската организация, Бележка за отпусната пенсия", Велес, 1943 година
Диме Пърличков от Велес, Вардарска Македoния - "Молба за народна пенсия; Животописна бележка; Удостоверение от Илинденската организация, Бележка за отпусната пенсия", Велес, 1943 година


Увеличи
Описание

"Съмъ билъ въ Мак. Одр. Рев. Организация отъ 1895 год. като десетаръ взималъ съмъ живо участие въ всички движения на организацията съ оръжие въ рѫка. Бѣхъ осѫденъ на 101 година въ 1903 год. отъ турцитѣ съ другаря ми Диме Ил. Сребровъ. Работехъ въ организацията съ Велешкия директор Велко Думевъи вършехъ всичкитѣ нарѣждания на организацията, които ми възлагаше. Вършехъ наложенитѣ убиства на шпионитѣ, която ми възлагаше същата. 24 март 1943 год.
Подписъ: Диме Й. Пърличковъ
Велешкото градско общинско управление удостовѣрява, че горните подписи се положиха саморѫчно отъ подписанитѣ по горе лица въ общинската канцелария и че лицето Диме Ивановъ Пърличковъ, житель на гр.Велесъ въ миналото и сега се проявява като добъръ българинъ и дѣецъ на българската кауза за освобождението на Македония."


Източник: Оригинален източник на документите - Държавна агенция "Архиви"

Автор: Диме Иванов [Йованов] Пърличко (1857-?) е деец на ВМОРО, един от първите български революционни организатори във Велес и Велешко. Осъден е от Османските власти на доживотен затвор през 1903 г. Баща е на един от най-изтъкнатите македонски актери – Петре Пърличко и прадедо на актьора и музикант Игор Джамбазов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 799 пъти.