Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Брегалница; Юбилеен брой по случай 25 год. от образуването на братството", София, 1923 година
Щипско благотворително братство - "Брегалница; Юбилеен брой по случай 25 год. от образуването на братството", София, 1923 година


Увеличи
Описание

През 1923 г. Щипското благотворително братство издава вестник "Брегалница", юбилеен брой по случай 25 год. от образуването на братството в София. Щипското благотворително братство е първото македонско братство в София
Юбилейния брой съдържа следните статии:
"Нашата двайсет и пет годишнина" - Петър Завоев;
"По случай 25 годишнината на Щипското братство" - Кирил Пърличев;
"Щип и началото на освободителното движение" - Георги Баждаров;
"Македонски Научен Институт в София" - Диаманди Николов;
"Сърби минаха през селото" - Панчо Михайлов;
"Хаджи Костадин" - Маричка Антонова Прилепчанска;
"Нечуван терор в Щипско и Кочанско";
"Йосиф А. Ковачев" - Хр. Шалдев;
"Димитър Павлов Грозданов";
"Скици" - Страхил Развигоров;
"Сръбската пропаганда в Щип" - М. Антонов;
"Изгрева на просветата" - Мара Антонова Прилепчанска;
"Български народни песни от Македония";
"Славко Арсов Кикиритков";
"...Голѣми сѫ дѣлата, извършени отъ Щипското Благотворително Братство въ областьта на благотворителностьта и самопомощьта прѣзъ изтеклитѣ 25 години. Нашиятъ роденъ край е осѫденъ на неспирна борба съ врага; по-рано съ турци, сега съ сърби. Поради това въ България непрѣкѫснато идватъ отъ тамъ бѣжанци, за които нашето братство е служило като пръвъ етапъ на подслонъ и милосърдие...
Вмѣсто да отпразнуваме 25 годишния братственъ юбилей въ родния си край, сѫдено ни било това празднуване да съвпадне съ най-чернитѣ и страшни дни, каквито Македония и нашия роденъ край сѫ прѣживявали. Отъ къмъ Щипъ и Кочани идватъ страшни и потресающи извѣстия. Тия два района са подхвърлени на сръбска поголовна сѣчъ и пълно опустошение. Цѣли села отъ основи сѫ опожарени и разорени. По стотици селяни и граждани се навръзватъ съ вѫжета, извеждатъ се на полето и се избиватъ като вредни твари. Ужасъ и скръбъ се носятъ надъ Кочанско и Щипско. Познатитѣ отъ историята варварства на Чингизъ-хана и Тамерлана надъ покоренитѣ слѣдъ война народи, блѣднѣятъ прѣдъ звѣрствата на бѣлградскитѣ поробители на Македония. Безсилни да се борятъ съ героитѣ, които съ орѫжие въ рѫка бродятъ македонскитѣ поля и гори за придобиване свобода и независимостъ, модернитѣ нероновци се кикотатъ надъ пожарищата и се опиватъ отъ кръвьта на мирното и беззащитно македонско население. Подобна подлость и подобенъ начинъ на борба е непознатъ въ историята!
Тия страхотии, които се носятъ отъ щипско и кочанско, възмущаватъ нашата съвѣсть; тѣ помрачаватъ и нашето юбилейно тържество. Слаби да направимъ нѣщо по-вече, ние издигаме нашия гласъ на протесть противъ нечуваното изтрѣбление на единъ свободолюбивъ народъ, чийто грѣхъ е, че се стреми да живѣе мирно и свободно. Ние се удивляваме на безучастието на хуманна Европа, която търпи подъ носа си димътъ отъ пожарищата на цѣли околии и не трѣпва прѣдъ кървавото зрѣлище, които обезумели разбойнически банди въ сръбска войнишка униформа създаватъ въ Македония..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Щипското благотворително братство е създадено от емигранти от гр. Щип в София през 1898 г. Негов пръв председател е търговецът Иван К. Цуцев, а учредители са Михаил А. Ковачев, Арсений х. Костенцев, Димко И. Анев, Владимир Ковачев, д-р Гърличков, Димитър х. Георгиев, х. Михаил х. Костенцев, Петър Казанджиев, Ставро Ставров, Александър Рамов, Славчо Ковачев, Антон Ковачев, Константин Живков, Диаманди Николов, Григор Андонов и др. Братството съществува до 1950 г., когато е разтурено от комунистическата власт.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 552 пъти.