Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Ясен въпрос към сръбските шовинисти; Убити в Радовишка, Кавадарска, Неготинска, Малешевска околия;", Рим, 1952 година
Иван Михайлов от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Ясен въпрос към сръбските шовинисти; Убити в Радовишка, Кавадарска, Неготинска, Малешевска околия;", Рим, 1952 година


Увеличи
Описание

"Драги,
Отдавна смѣтахъ да помоля за помѣстване въ вѣстника на една серия отъ списъци, които илюстриратъ ужаснитѣ звѣрства на сърбитѣ надъ нашия народъ презъ врѣмето, за което младото наше поколение нищо не знае.
Сгодно е и това и отъ друго гледище: за предъ ония канцеларии, които така или иначе даватъ повече ухо на сръбскитѣ внушения и днесъ, вмѣсто да оправятъ балканскитѣ работи и да дадатъ справедливость на тия, които сѫ ограбени и потиснати.
Па добре е и за нѣкои българи, които хичъ не сѫ си дали зоръ да узнаятъ какво сѫ правили "братята сърби" по Македония, а отъ друга страна много зоръ си даватъ да бѫдатъ близки на шумадийскитѣ срѣди..."
"Радовишка околия.
I. УБИТИ ....180
II. Жестоко изтезавани ... 29

Кавадарска околия.
I. УБИТИ .....174
II. Жестоко изтезавани .... 91
III. Изнасилени жени ..... 15
IV. Умрели от изтазания ... 3
V. Жени умрели от изнасилване ... 4
VI. Обѣсени ..... 2

Неготинска Околия.
I. УБИТИ ....... 332
II. Жестоко изтезавани ..... 20
III. Изгорени кѫщи (опис по села)...

Общо убити въ Малешевско ..... 120
Въ Малешевска околия изгорени кѫщи ... 254
Въ Малешевска околия жестоко изтезавани хора .... 155
Въ Малешевска околия изчезнали ... 41...
"


Източник: Документът е предоставен от Институт по История на Българската Емиграция в Северна Америка - "Илия Тодоров Гаджев"

Автор: Иван (Ванчо, Ванче) Михайлов Гаврилов (1896-1990, Рим, Италия) е легендарен български революционер, последният дългогодишен лидер на ВМРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2030 пъти.