Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Кореспонденция с Никола Киров Майски (1957-1961); за смъртта на войводите Георги Ралев Свекянчето и Блаже Биринчето, за Илинденското въстание, Питу Гули и др.", публикувано в "Архив на Крушевския войвода Иван Джонев", Плевен, 2009 година
Ванчо Джоне (Иван Джонев) от Крушево, Вардарска Македония - "Кореспонденция с Никола Киров Майски (1957-1961); за смъртта на войводите Георги Ралев Свекянчето и Блаже Биринчето, за Илинденското въстание, Питу Гули и др.", публикувано в "Архив на Крушевския войвода Иван Джонев", Плевен, 2009 година


Увеличи
Описание

"Драги Никола Киров,
Моите родители са родом от гр. Москополе в Албания. Влашки овчари са ми разправяли, че преди 200 години града го съсипали ненаситните нехристияни албанци и след 20 г. пак го съсипали повторно до основи под командването на Али паша. Много християнски свет избили тогава. Останалите москополци се принудили да се изселят из Турската империя. Моите роднини се изселили в Крушово. Както се знае, родът на майка ми беше от Рапевци, които говореха на албански език, а родът на баща ми беше от власите грамосли...
...Точно преди въстанието (Илинденското от 1903 г.), на 17-18 г. отивам в Крушево при майка ми. Тя живееше до баба му на Глигор Божинов. Там беше фурната на Яне, син на Павле Стомнаро. Във фурната се събирахме всички млади борци. Там беше Яне Павлев, Ташко Куке, Коле Жабче, Алексо от Ивановци, Веле Пецан, Цвятко и други. В месалната се пееха песните на Христо Ботев, на Караджата и други революционни песни...
...Точно вечерта спроти Илинден бехме на сватба сред селото към Иваноците. На същата сватба беше десетаро Милан, Алексо от Ивановци, брат му, аз Ванчо Джоне, Сотир Пляко и Георги Даме и други. Преди полунощ дойде на сватбата човек, който съобщи, че четите ще влезнат в града. Всички отидоха по определените им по-рано места. Милан ме взе, взе пушка "Бердана", а на мен даде ловджийска пушка. Градът се превзе. Аз съм определен с Георги Дамев и други охрана низ града, пак ръководени от Милан. Пред деня падна турската власт. Провъзгласи се Крушовската република под ръководството на революционерите с водач Никола Карев, подкрепени от целото крушовско гражданство без разлика на нации и народност...На 12-ия ден републиката не можа да удържи пред силите на Бахтияр паша с 14,000 турска войска. Четите в отстъпление. Питу Гули се би с турците на Мечкин камен. Георги Стоянов на Слива. И двамата умреха славно и геройски за честта и свободата на Крушовската република. Турците превзеха Крушово, опожариха, ограбиха, обезчестиха девойки, арестуваха и избиха хора...
Въпреки жертвите и въпреки натиска от страна на турската власт и башибозук, населението не се изплаши и се готви наново да възстанови революционното движение. Щом се даде амнистия се върнах в Крушово. Тома Никлев, Глигор, Никола Киров, Петруш Карев, Коле, Иван и други - организацията се подновява на здрава почва. Гъркомани и сърбомани заемат противна позиция, поддържани от турската власт. Всички власи и българи в едно..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Иван Джонев (Ванчу Джоне) [1882-1967] е български революционер от влашки произход, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и Вътрешната македонска революционна организация. Участник в Илинденското въстание, по-късно е четник в четите на Милан Гюрлуков, Ташко Арсов, Петър Юруков, Георги Ралев, секретар на четата на Блаже Кръстев - Биринчето и крушевски районен войвода.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1103 пъти.