Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Възвание към Македонската Емиграция", публикувано във в. "Устрем", брой 4, София, 1923 година
Съюз на македонските младежки организации - "Възвание към Македонската Емиграция", публикувано във в. "Устрем", брой 4, София, 1923 година


Увеличи
Описание

"Драги сънародници,
Прѣди двадесеть години, на 2 августъ, населението на най-измѫчената на свѣта страна – Македония – слѣдъ многогодишни упорити усилия, къмъ които и свѣтътъ и историята очудено се озъртатъ назадъ – масово грабна орѫжие и се хвърли в една кървопролитна неравна борба, която ехтѣ цѣли три мѣсеци по чутовнитѣ македонски балкани и чието ехо историята вече отнася къмъ много бѫдни вѣкове.
Тая борба, въ която загинаха хиляди македонски именни и безименни борци, която обърна нашата земя на гробници и пепелища, не бѣ борба на единъ народъ срѣщу други, не бѣ борба за пазари и концесии – това бѣ мощния устремъ противъ една деспотическа държавна управа, отъ която еднакво страдаха и правата на българи и власи и културата на турци и албанци. Като такава тя носѣше съ себе си и идеализъма на народното борчество и пламъка на вѣчната истина и завѣтитѣ на бѫдещето. Тия завѣти оставени намъ и подъ развалинитѣ на Крушово и по чукаритѣ на Пелистеръ, Вичъ, Бигла, Странджа и Стогово, тая несъкрушима идея, която на почвата на свободата и братството цѣли десетилетия ни е зовала къмъ сговоръ и единодушие, днесъ, слѣдъ 20 нови още по-нови още по-печални години, ни затрогва по-дълбоко и възраства прѣдъ насъ съ всичкото онова величие, което тя сътвори прѣзъ кървавитѣ, но славни три мѣсеца на 1903 година...
По случай тоя редѣкъ день въ черквата "Св. Недѣля" – София отъ 2 до 5 августъ ще бѫдатъ сложени на поклонение свещенитѣ кости на идеолога на Македонската революция – ГОЦЕ ДѢЛЧЕВЪ, ревниво прѣнесени отъ неговото лобно мѣсто и още по-ревниво пазени до днесъ.
Македонски жени, дѣца, мѫже, безъ разлика на народность, всички на панахида на 5 августъ сутриньта, всички на манифестацията, която ще отнесе многобройни вѣнци къмъ гробоветѣ на погребани близо до насъ македонски революционери..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Съюзът на македонските младежки организации (СММО) е главната организация на младежите бежанци от областта Македония, установили се в България. Организацията поддържа близки отношения с ВМРО, както и с Македонското студентско дружество „Вардар“ (МСД „Вардар“) и др. В началото на 1934 г. СММО достига числен състав от 25 000 членове, обединени в 250 организации, но дейността му е забранена след Деветнадесетомайския преврат от 1934 г.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 670 пъти.