Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Домакинска карта - Сведения за бежанците в България", София, 1924 година
Илия Гулабчев от Лерин, Егейска Македония - "Домакинска карта - Сведения за бежанците в България", София, 1924 година


Увеличи
Описание

Домакинска карта на българския общественик Илия Гулабчев, със сведения за семейството му и причините за бягството му към България.
"Илия Гулабчев, на 51 г., роден в Лерин, преселил се в София на 28.X.1913 г. народност - българин, професия - учител;
Златка Гулабчева, на 35 г., родена в Лерин, преселила се в София на 28.IV.1914 г., българка, домаиня;
Трифун Гулабчев, на 18 год., роден в Лерин, българин, ученик;
Владимир Гулабчев, на 16 год., роден в Лерин, българин, ученик;
Борис Гулабчев, на 12 год., роден в Лерин, българин, ученик;
Надежда Гулабчева, на 8 год., родена в Щип, преселена в София на 21.IX.1918 г., българка, ученичка;
"Като дългогодишен учител и директор на Леринската прогимназия и виден член по българизма на Гулабчевото семейство още през м. Юний 1913 г. бех арестуван и къщата ми обискирана и претърсена (търсеха оръжие и книжа) от 100 души войници. През м. Септемврий същата година избегах от затвора, защото щеха да ме заточат и отидох в Битоля, гдето с подкуп изкарах открит лист уж за Румъния, а се прехвърлих в България. С министерска заповед учителствувах 2 години в гр. Мелник и 5 месеци в гр. Созопол, гдето отново ми се предписа на 12.I.1916 г. да замина, като директор в Щип и открия всичките (първоначално, прогимназия и IV и V клас) училища в града. Изпълних заповедта и стоях там като учител до 21.XI.1918 г. когато стана самото отстъпление. Бегството ми от Щип беше също така, както и от Лерин паническо. То беше и много тежко, защото от Щип до Кюстендил всички членове на семейството бегахме, абсолютно голи, гладни и пеша. Целата ми домашна покъщнина и завивки и библиотека и дрехи в Щип ми се ограбиха от хазаите. И досега още се измъчвам за покъщнина, дрехи и завивки, защото учителската ми заплата едвам задоволява само прехраната на 6 членното ми семейство."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Илия Константинов Гулабчев (1873-?) е български проветен деец и общественик, деец на българското възраждане в Югозападна Македония. Син е на свещеника Константин Гулабчев, председател на българската община в Лерин и брат на основателя на сиромахомилството и един от първите идеолози на анархизма в България - Спиро Гулабчев.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 803 пъти.