Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Заслугите на братя Миладинови за нашата книжнина", публикувано в сп. "Искра", год. I, книга III, Солун, 1 януари 1912 година
Драган Зографов от Битоля, Вардарска Македония - "Заслугите на братя Миладинови за нашата книжнина", публикувано в сп. "Искра", год. I, книга III, Солун, 1 януари 1912 година


Увеличи
Описание

Българският общественик, учител и писател от Битоля Драган Зографов за братя Миладинови и техният сборник с български народни песни събрани предимно от западните български земи (Македония) .

"С какво пламенно въодушавение са се задълбочавали в богатата рудница на народното творчество всички наши дейци от достопаметната епоха на нашите черковни и национални борби! Богоров, Раковски, Жинзифов, братята Миладинови, Петко Р. Славейков, Любен Каравелов с примерна ревност и благоговейно внимание са дирили и записвали всички народни умотворения, каквито могли да съберат, било направо от народа, било с помощта на услжливи приятели на народната словестност и обичаи. [...]
Не ще и дума, че заслугите на първите събирачи на народни умотворения у нас са големи: те откриха на чуждия свет, че на Балканския п-в живее особно славянско племе, – Българи, – което притежава богата народна поезия на език особен, ако и сроден с останалите езици от общото славянско семейство. Нещо повече. С това тези първи наши фолклористи дадоха и обилен материал за изучаване диалектите (наречията) и за съставяне речника на българския език."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Битоля през 1884 г. Драган Стефанов Зографов е български общественик и учител от Македония.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1284 пъти.