Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "в. Македония", бр.25-50, София, 1889 година
Коста Шахов от Охрид, Вардарска Македония - "в. Македония", бр.25-50, София, 1889 година


Увеличи
Описание

От 25 до 50 брой на издавания от Коста Шахов в Русе и София – вестник "Македония". (липсват 45 и 46 брой)

"Да,привѣтъ, къмъ тѣзи добри человѣци на образуванна Франция, които сѫ се заели съ благородната идея: мирътъ между народитѣ, съ принцип на народноститѣ и съ свободата на всичкитѣ человѣци. Да не забравятъ обаче тий, че въ крѫга на Европа има единъ ѫгълъ, който се нарича Македония, отечество на Александра Великий, на Аристотеля и на много други, че живѣе тамъ многострадаленъ българинъ, който отъ петь вѣка насам пъшка подъ ятъгана на свирѣпия турчинъ. Този българинъ (или тъй да кажа македонеца), подъ прѣдлогъ да не пожелае нѣкога съединението си, съ своите родни братия отъ освободеното Княжество българи, се притѣснява отъ турци, гърци и др. Той се намира подъ сѫщото положение, подъ което бѣха и освободенитѣ му братия едно врѣме подъ Турция. Знае се въ Европа на едноврѣмешното клание въ България, Цариградската конференция и всички други събития, които прѣдшествуваха отварянето на русско-турската война. Сега пъкъ вѣрвамъ всички Европейски учени и държавници знаятъ още, каква барутница може да стане пакъ Балканския Полуостровъ, въ случай ако не се даде да си поотдѫхне свободно петвѣковния робъ македонецъ, и ако се иска на голѣмите държави да накърнятъ нявга си свободата и на малката България, която желае да живѣе свободенъ животъ, и да владѣе това, над което по етнографичеси причини има неотемлими права."


Източник: Оригинален източник на книгата: Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново.

Автор: Коста С. Шахов - общественик, журналист, деец на ММКД и ВМОК. Роден на 14 април 1862 г. в гр. Охрид. Завършва право в Софийския университет и работи в Русенския окръжен съвет и Русенското околийско управление, а по-късно в Апелативния съд в Русе. Коста Шахов е сред основателите на Младата македонска книжовна дружина, автор на нейния Устав и Правилник и активен сътрудник на списанието „Лоза“. Издава вестниците „Македония“ (1888-1912 с прекъсвания), „Странник“, „Глас македонски“ (1893-1898), „Борба за свободата на Македония и Одринско“, „Борба“ (1905) и други. Сред основателите е на Македонския комитет (по-късно ВМОК) през 1894 г. в София. Умира на 15 август 1917 г. в София.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1829 пъти.