Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Животописна бележка; Удостоверение от Илинденската организация; Сведение от Крушевското градско управление", Крушево, 1943 година
Георги Карев от Крушево, Вардарска Македония - "Животописна бележка; Удостоверение от Илинденската организация; Сведение от Крушевското градско управление", Крушево, 1943 година


Увеличи
Описание

"Роденъ съмъ в Крушово, презъ 1881 година отъ родители българи. По занятие съмъ земледѣлецъ. Презъ Илинденското въстание взехъ участие съ четата на Тодоръ Христовъ. На "Слива" взехъ участие съ четата въ сражението съ турския аскеръ. 1909 год. бѣхъ хвърленъ въ затвора въ Велесъ, Скопие, Куманово и Кратово, заедно с Миха Георедамовъ. По време на обезорѫжителната акция, бѣхъ малтретиранъ и битъ до смърть. Презъ 1912 г. при отстѫплението на турцитѣ бѣхъ хвърленъ пакъ въ затвора въ Битола. Презъ 1913 год. отъ Църна рука бѣхъ пакъ изтезаванъ и въ затворъ. Презъ Общоевропейската война бѣхъ въ 58 п. полк...."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Наки Карев (20.04.1881 - 1950) е български революционер, деец на ВМОРО и участник в Илинденското въстание. Брат е на Никола Карев, ръководителя на Крушевската република. След 1944 г. е осъден на смърт от новите югославски власти, но след това присъдата му е заменена с 5 години затвор. В затвора Идризово Георги Карев е подлаган на мъчения заради отстояване на българщината – своята и на братята си. Няколко дни преди деня, когато Карев трябвало да бъде пуснат на сво­бода, е намерен удушен или отровен в килията си.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1956 пъти.