Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Съчинения (1830-1930)", София, 1930 година
Григор Пърличев от Охрид, Вардарска Македония - "Съчинения (1830-1930)", София, 1930 година


Увеличи
Описание

"Тази книга е приготвена за стогодишнината отъ раждането на Григоръ Пърличевъ и съдържа по-важнитѣ му съчинения безъ Автобиографията, която съ нѣколко слова и стихотворения бѣ преиздадена въ №4 отъ библиотека "Бележити българи" (изд. Мин. на нар. просвѣщение, 1929). Помѣстенитѣ тукъ съчинения бѣха недостѫпни за по-широкъ крѫъ четци въ предишнитѣ стари издания. Преводътъ на поемата „Ὁ Ἁρματωλός“ направенъ отъ г. Баласчевъ, преди повече отъ тридесетъ години, единственъ и ненавсѣкѫде точенъ, днесъ мѫчно се намира. Почти неизвестни оставаха "Мечта на единъ старецъ" и "Ода на Царь Освободителя". Освенъ това прибавена е тукъ и публикуваната часть отъ превода на "Илиада" преди шестдесеть години, който е ималъ важно значение въ живота на преводача и който сѫщо оставаше недостѫпенъ понѣкога и за научни справки..."
(Предговорът, преводътъ и обяснителните бележки са дело на дееца на ВМРО - Васил Пундев).
Книгата е предоставена от К. Васев.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Охрид Григор Ставрев Пърличев (1830-1893) е виден възрожденец, писател и преводач.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1519 пъти.