Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Биографични бележки за Константин Гулабчев, баща на Спиро Гулабчев, по оригинал от Илия Гулабчев (ръкопис)", София, 1971 година
Трифон Гулабчев от Лерин, Егейска Македония - "Биографични бележки за Константин Гулабчев, баща на Спиро Гулабчев, по оригинал от Илия Гулабчев (ръкопис)", София, 1971 година


Увеличи
Описание

"Иконом Константин Д. Гулабчев род. гр. Лерин (сега гръцка Македония). На 15 юли 1826 г. от баща му Димитър Бошков и майка Димка, те бяха родом от с. Баница, Леринско. Родителите много обичали Константин и гледали на всека цена да го учат гръцка наука, друга немало за да стане свещеник...
От началото службите в черквата ставаха под ред на седмица. На Благовещение в черквата служиха българите, а владиката в черковния трем, като се направи олтар от дъски и временно окачени домашни икони по това време българите се увеличиха на 350 семейства, а гърците останаха само 50 семейства...
Първите общинари бяха: Илия хаджи Велков, нарочно изпратен от Битола, като сандък елиин, Нуне Грежов, Кирко Грозданов, Димитър Търпенов, Мице Зафиров, Васил Кържатев, за секретар Димитър Константинов Гулабчев и първия учител по български Коци хаджи Стойчев. След 6 мес. Коци по домашни причини се отказа от учителството и за такъв се назначи Димитър Конст. Гулабчев, който учителствува безплатно 2 (две) години и имаше към 200 ученици. Първото училище беше къщата на Никола Бако защото гърците присвоиха училището.
Цели две години продължи борбата за уреждане въпроса с общата църква изградена с средства и помощи от целото население, в което преобладаваха българите и като не се успе българите купиха за 100 лири къщата на Янаки Шишев, местото дето е сега българската черква "Св. Пантелеймон" съседно с митрополията. Българите неколко пъти правиха опити да я приспособят в параклис, но гърците и турците не позволиха...
Икон. Конст. Гулабчев умре през май 1908 г. Не дочака да види досегашните трагедии на своя народ за който посвети целия си живот."


Източник: Оригинален източник на документа - Държавна агенция "Архиви"

Автор: Трифон Илиев Гулабчев е български машинен техник, внук на българския духовник и общественик Константин Гулабчев, син на българския общественик и просветен деец Илия Гулабчев и племенник на общественика и основател на сиромахомилството Спиро Гулабчев.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 564 пъти.