Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Турски документи за убиството на Гоце Делчев", Скопjе, 1992 година
Александър Стояновски от Куманово, Вардарска Македония - "Турски документи за убиството на Гоце Делчев", Скопjе, 1992 година


Увеличи
Описание

Издание на Архив на Македониjа, под превода, редакцията и коментара на Александър Стояновски.

"Четата на Делчев, еден од прочуените челници, составена од дваесет и еден бунтовник, на кои им се придружиja и безсрамници од бугарското население, така што заедно достигнаа приближно седумдесет до осумдесет (души), биле опколени од страна на одредите на царската воjска во селото Баница..."

"Фатениот ранет бунтовник при судирот во Баница, Георги син на Стоjан од Савjак, во протоколираната изjава при денешното сослушуванье рекол дека нивниот убиен водач Делчев, со своите приврзаници, се заколнал на општо востание на селаните; отсега натаму за споровите кои ке се поjават мегу селаните да не се обракаат на властта, туку своите жалби да им ги соопштуваат на бугарските даскали во селата, самите тие, бидеjки постоjано ке ги обиколуваат селата..."

"Се известува дека погубениот прочуен бунтовник Делчев се заканувал и го поттикнувал да се крене на бунт целото селско население и дека од изjавата на фатениот ранет при судирот во Баница бунтовник Георги, се дознало за присуство на оружjе скоро во секое село. А на власта, според поранешното известуванье, и е позната и е беспорна бунтовната опседност на Бугарите од серското село Ронди, како и нивната деjствителна помош и заштита на комитските дружини."

"На дваесет и вториот ден од април (5 маj) во селото Паниса во раце падна мртов еден од челниците на бугарските комитети по име Делчев или пак Панчев."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: СТОЈАНОВСКИ, Александар (Куманово, 11. ? 1929 – Скопје, 19. ? 2009) – историчар – турколог. Дипломирал на катедрата по историја на Филизофскиот факултет во Скопје и се вработил во Институтот за национална историја, во Одделението за османлиско-турскиот период (1955). Доктрорирал на темата „Дервенџиството во Македонија“ (1963). Се усовршувал и вршел архивски истражувања во Истанбул, Анкара, Париз, Софија и Сараево, учествувал на повеќе конгреси и симпозиуми во земјата и во странство и бил член на редакции на повеќе научни списанија и зборници. Преведувач е на повеќе томови турски документи за историјата на македонскиот народ од ?? и ??? в., автор е на повеќе монографии и статии од историјата на Македонија во османлискиот период и главен редактор и автор на вториот том од Историјата на македонскиот народ. Др. Ѓ.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2442 пъти.