Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македония (Първа книжка сос добри раскази за Македония и за Света гора и за добрите художества)", Русе, 1879 година
хаджи Михаил Гребенаров от с. Железница, Горноджумайско, Пиринска Македония - "Македония (Първа книжка сос добри раскази за Македония и за Света гора и за добрите художества)", Русе, 1879 година


Увеличи
Описание

"Издава Х. Михаилъ
Македонски книгопродавецъ.
Македонiя има длъжина близо до сто часа широчина около педесятъ и петъ часа главнiя градъ въ Македонiя е Солунъ които е до Белото море когото броятъ около 80 хиляди жители който са повече Евреи пришелци отъ Испанiя преди сто години въ Солунъ е гроба съсъ великолепна церква на светаго в. Мученика Димитра която е преправена на джамия има и други много церкви преправени на джамiй отъ които са по великолепни света Софiя света в. мученикъ Георгiя и церквата на дванадесете апостоли сега има въ Солунъ само една българска черква направена преди десеть годинъ отъ Солунъ на истокъ до Света гора по край морето има около двасетъ часа населено съ гръцки и турски села, а другите части на Македонiя сичките градове и села са населени съ бѫлгари и турци само въ шестъ града има заселени гръци и тия са повечето погръчени Българе имено въ Солунъ Битола Сересъ Милникъ Кавала Гюмурдина въ западната страна на Македонiя има около десетина села власи презъ Македонiя течатъ две главни реки Вардаръ и Струма по вардарските полета са ражда хубава пченица и вино а по струмските добръ памукъ и сусамъ, има и неколко големи е зирета (голове) които иматъ длъжина до петъ часа по прочути отъ тѣхъ са хохритско серско дорунско лангаско друго по прочути градове въ Македонiя са Битола Велесъ Скопiя Щипъ Хохрида Прилепъ Серъ Мелникъ Неврокопъ Кавала Драма Гумурджина Струмица Радовишъ Кратево Кочани Тиквишъ Дорянъ Кукушъ Воденъ Петръчъ Демирисаръ Пазаръ Енидше Куманово Крива Паланка Кича Скече Просеченъ Зъна Костуръ Негрита Мехумiя (разлокъ) малки градове въ Македонiя са лангаза леригово бараклиска джумая зелава нигушъ порои свети врачъ ресенъ кожанъ леринъ гевгелiя крушово пеичово (малешево) царово село кръджели което е въ родопските гори населено съ сичкото окружiе съ потурчени българе (помаци).

Света гора е частъ отъ Македонiя но е отдѣлна като на островъ заобиколена съ морето..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Хаджи Михаил Янков Гребенаров (1843-1908) е български пътуващ книжар, книгосписател, книгоиздател през XIX век. Роден е в с. Железница, като малък остава сирак и чичо му го води в манастира Трескавец край Прилеп, където живее и работи като козарче. Впоследствие е изпратен да се образова и става пътуващ книжар. Автор е на множество книги, календари, песнопойки и други народни четива.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 695 пъти.