Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Св. Иван Предтеча - Бигор; Борбата със сръбската пропаганда за владението на Дебърския манастир Св. Иван Бигор", публикувано в "Манастирите на Македония", София, 1933 година
Георги Трайчев от Прилеп, Вардарска Македония - "Св. Иван Предтеча - Бигор; Борбата със сръбската пропаганда за владението на Дебърския манастир Св. Иван Бигор", публикувано в "Манастирите на Македония", София, 1933 година


Увеличи
Описание

"Св. Иванъ Бигоръ се намира на лѣвия брѣгъ на р. Радика, 5 часа северо-източно отъ Дебъръ. Разположенъ по високитѣ бигорливи скали, разклонения стръмни и мѫчно пристѫпни отъ Бистра планина, кацналъ и бѣлѣещъ се между гѫститѣ букаци, лещаци и сума още други стари и млади храсталаци, манастирътъ просто пленява пѫтника. Обикновенние е нашитѣ манастири да сѫ разположени на хубави мѣстности, но св. Иванъ Бигоръ надминава много отъ тѣхъ по своя разнообразенъ пейсажъ. Доле въ подножието тече винаги буйната и пълноводна рѣка Радика, носяща бистритѣ планински води на величествения Шаръ. Насреща на дѣсния брѣгъ на Радика срещу манастира се издига Корабъ, единъ отъ величественитѣ върхове на Шаръ. Тѣ манастирътъ и Корабъ, така изглеждатъ, като че ли рѫка си подаватъ, за да се стигнатъ и прегърнатъ...
Дебърскиятъ манастиръ се ползува съ голѣма репутация и популярность не само въ страната, но и на вънъ. За неговата популярность вънъ отъ границитѣ на страната, най-много е спомогнала Дебърската дружа въ София...
Значението на св. Иванъ Бигоръ за българина въ Дебърско - Рѣканско, тоя - съ право нареченъ - разбойнишки край, е било отъ грамадно значение. Манастирътъ бѣ едничкия източникъ отъ дето дебърскиятъ българинъ черпѣше дивния си куражъ и твърдость, за да брани тъй отчаяно своето българско име. Отъ тамъ се пръскаха лѫчитѣ на православието въ най-далечното и близко минало, които ослѣпяваха и укротяваха мѫчноукротимия юнакъ албанецъ..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Трайчев Гьоргимайков (1869-1945) е виден български просветен деец, историк, революционер и фотограф; колега на Даме Груев и Пере Тошев в Прилепското българско училище;
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1084 пъти.