Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Поздравителни телеграми по случай Гоцевите тържества", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", година XV, книга 5-6 (145-46), София, май-юни, 1943 година
Списание "Илюстрация Илинден" - "Поздравителни телеграми по случай Гоцевите тържества", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", година XV, книга 5-6 (145-46), София, май-юни, 1943 година


Увеличи
Описание

По случай 40 години от смъртта на Гоце Делчев българската държава организира тържества. Списанието на бившите македоно-одрински революционери и участници в Илинденско-Преображенското въстание "Илюстрация Илинден" публикува редица телеграми изпратени от македонски дейци и български общественици по повод събитието.

Тодор Попадамов от Прилеп, ВМОРО революционер: "(До) Ком.[итет] по отпразднуване паметта на Гоце Делчев – Сер
Прекланяме се пред светлата памет на Гоцета и всички Серчани паднали за свободата на Българския народ. Вечна да бъде паметта им."


Крум Прокопов от с. Гайтаниново, Неврокопско, Пиринска Македония – ВМОРО революционер и ръководител на околийския революционен комитет в Лозенград (Одринска Тракия):
"(До) Предс. ком. Гоце Делчев – София
Гордей се Алиботуш, лъчезарна пирамида, що сочи пътя на всемира. Поклон пред бойния ти стан и пещерите вековни, гдето древни витези и апостоли чутовни ковеха съдбините народни. Не е достоен българин този, който не чувствува и не съхранява в сърдцето си образа и делото на великия апостол революционер втория български Левски – Гоце Делчев."


Анастас Лозанчев от Битоля, ВМОРО революционер, основател на революционната мрежа на организацията в Битолско, член (заедно с Даме Груев и Борис Сарафов) на Главния щаб на Илинденското въстание.
"Поздравявам другарите илинденци скърбящ, че съм възпрепятствуван от немощи и не мога да се поклоня заедно с вас на гроба на безсмъртния Гоце, най-великия македонски революционер. Гоцевият дух и ние всички ще се успокоим, когато се закръгли и обедини България с Гоцевото родно место и ония на Христо Матов, Лазо поп Трайков и Чакаларов, с полето на дейността на Марко Лерински и Лука Иванов, с най-красивия град на света и с българските светини Св. Иван Бигорски, Св. Наум и Пречиста на Козма Пречистански, Софрони и Дякон Йосиф. Велик Бог. Вервайте и това ще бъде. Илинденци, бъдете здрави!"

Илия Ращанов от Велес – ВМОРО революционер, участник в Илинденско-Преображенското въстание:
"Поклон пред паметта на великия син на Македония, Делчев – Ахил – патриарх на макед.[онското] революционно движение. Слава и чест на бунтарите мои другари – Димитър Гущанов, Ников, Лука поп Теофилов и плеада революционери строители на свободна Македония, радетели за величието на българското племе. Благопожелания за дълъг живот на живите другари револ.[юционери]."

Лазар Плавев от Велес – велешки ВМОРО войвода, член на ВМРО (обединена), създател на македоно-одрински дружества в Аржентина и председател на Илинденската организация в Скопие:
"Илинденци от Скопие изпращат най-сърдечен поздрав на другарите илинденци от Сер и се прекланят пред скъпата памет на безсмъртния Гоце и неговите верни другари загинали за народна свобода и българско име."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: "Илюстрация Илинден" е илюстровано издание на Илинденската организация. Поставя си за задача да бъде архив на национално-освободителните борби на македонските българи (главно до 1912 година).


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 850 пъти.