Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Кратко изяснение на Божественна литература; побългарил е архимандрит Натанаил Атонско-Зографски", Браила, 1864 година
Натанаил Охридски от с. Кучевище, Скопска Църна Гора, Вардарска Македония - "Кратко изяснение на Божественна литература; побългарил е архимандрит Натанаил Атонско-Зографски", Браила, 1864 година


Увеличи
Описание

"Кратко Изъясненiе на Божественна Литургiя,
побългарилъ е Архимандритъ Наθанаилъ Аθонско-Зографскiй
и напечаталъ Въ полза на общо-то въ Скопiе училище"
Любезнiй съотечественницы!
Коги-то казахме въ заглавныятъ листъ на тая книжка, чи мы я печатиме въ полза на общо-то въ Скопiе училище, друго нымахме въ видъ, освѣнъ отъ една страна училище-то да восползуваме матерiално, а отъ друга страна религiозно, сирѣчь отъ продажба-та й да има училище-то и отъ насъ една помощь, а отъ введнiе-то й въ училище-то като учебникъ да изучаватъ малолѣтны-те дѣчица значенiе-то и сила-та на Божественно-то Тайнство Литургiи и отъ млады годины да бъдатъ благоговѣйни камъ това голѣмо Тайнство Христiане. Мы ще ся почитаме щастливы и вседушевно утѣщены ако наши любороднiи учители прiемнатъ тая книжка за учебникъ и въ занимаемы-тѣ отъ нихъ учебны мѣста.
Българинъ:
Архимандритъ Наθанаилъ
Аθонско-Зографскiй."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Натанаил Охридски или Зографски е висш български духовник, охридски и пловдивски митрополит, писател, обществен деец и революционер. Той е организатор на Кресненско-Разложкото въстание и на Охридското съзаклятие. Роден е като Нешо Стоянов Бойкикев в село Кучевище, Скопска Църна Гора.
За повече инфо за Натанаил Охридски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 792 пъти.