Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Записки на Христо Н. Македонски (бивш войвода въ възстанията за освобождението на България 1852-1877)", София, 1896 година
Христо Македонски от с. Горни Тодорак, Кукушко, Егейска Македония - "Записки на Христо Н. Македонски (бивш войвода въ възстанията за освобождението на България 1852-1877)", София, 1896 година


Увеличи
Описание

Първото собственно издание на войводата!
"Съ образътъ на войводата, двѣ снимки отъ знамето на Ст.Караджа и двѣ картини.
Христо Николовъ Македонски е роденъ на 1835 година въ село Горни-Тодоракъ, Кукушко, Македония, отъ родители чисти българи. Въ списъкътъ на момчетата, които сѫ образували четитѣ на Хаджи Димитра и Стефанъ Караджата, Македонски се е записалъ, че е родомъ отъ Кукушъ; това нарочно е направилъ той, за да прикрие домашнитѣ отъ прѣследванията на турцитѣ и турското правителство въ случай, че се хване живъ, или пакъ списъкътъ стане достояние на Цариградското правителство.

По ония врѣмена, пакъ и сега даже въ Македония, думата "хайдутинъ" не само не се считаше за нѣщо позорно и въобще лошо, но хайдутството се смѣташе като съвършенно почтенно, възвишено занятие. Дѣлата на хайдутинътъ, или по-добрѣ, цѣлитѣ, които той си е опрѣдѣлялъ да прѣслѣдва, бѣха оморализирали тая дума. Притиснѫтитѣ и съсипанитѣ материално и морално българи, особенно по селата, ограбвани отъ разнитѣ паши, мѣстни султани, бегове и даже отъ всѣки бездаренъ, глупавъ и за нищо некадѫренъ ага, неможеха да гледатъ на тия хайдути съ лошо око, защото тѣхната цѣль бѣше да убиватъ лошитѣ и золумджии мюсюлмане и въобще да гонятъ турцитѣ, тия мѫчители на християнитѣ. Всичката дѣятелность, слѣдователно, на тия хайдути се е считала като българско народно отмъщение противъ една друговѣрна владѣюща нация, която не държи смѣтка за всичко, що върши надъ беззащитната рая и не знае прѣдѣлъ на безобразията и безчеловечнитѣ си дѣла противъ българитѣ. Българскитѣ хайдути бѣха една юзда за развилнѣлата власть и турско население; тѣ поддържаха духътъ на нашиятъ народъ и всѣха вѣра въ неговата мощь, въ неговата численность, въ неговото право. По тия причини българското население винаги и всячески е помагало на тия хайдути, почитало ги, въспѣвало ги, и ги е приравнявало въ безгрѣшностьта имъ съ светцитѣ на нашата църква..."

Книгата е предоставена от М. Минчев.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Христо Николов Македонски (1834-1916) е български хайдутин и революционер от националосвободителното движение във втората половина на XIX век. Участник в Първата и Втората българска легия в Белград, участник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Участник в подготовката на Априлското и Старозагорското въстание. Войвода е на голяма българска чета по време на Сръбско-турската война.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 471 пъти.