Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Уште робуваме на старите поделби", интервю за Tribune.eu.com, Скопие, 27 юни 2005 година
Зоран Тодоровски от Скопие, Вардарска Македония - "Уште робуваме на старите поделби", интервю за Tribune.eu.com, Скопие, 27 юни 2005 година


Увеличи
Описание

Интервю с директора на Държавния архив на Р. Македония Зоран Тодоровски, в което той прави редица признания за българската националност на редица македонските национални герои:

За националността на революционерите в левицата и десницата на македонското освободително движение:
"Во етничка, во национална смисла сите биле со исти сознанија, со иста свест. Во таа смисла не можеме да правиме разлика меѓу левите и десните (...) Речиси сите наши дејци, од левицата и десницата во етничка смисла биле исти, сите се декларирале за Бугари."

За Гьорче Петров, K. П. Мисирков и други македонски ВМРО дейци служили на българската кауза в Македония:
"Можам да посочам стотици документи каде тој се декларира како Бугарин. Сите се декларирале како Бугари, и Мисирков. Погледенете ги текстовите на Ѓорче Петров од 1919 година во Билтенот на Привременото претставништво на бившата обединета ВМРО, а да не говориме за неговите новинарски прилози пред 1919 година. Секаде во етничка смисла се идентификува како Бугарин, исто како и сите други дејци на ВМРО. Не само што Ѓорче Петров како 20-годишно момче бил бугарски доброволец во српско-бугарската војна 1885 година, туку бил и кмет во служба на бугарската власт за време на Првата светска војна. Речиси сите дејци што припаѓале на левата струја на ВМОРО, па и Ѓорче, Димо Хаџи Димов, Арсени Јовков, Димитар Влахов и др., за време на Првата светска војна биле во служба на бугарската административна власт во Македонија како кметови и окружни началници."

За Яне Сандански:
"Тој имал исти погледи и ставови како и другите македонски дејци од левицата и десницата, и тој се сметал за Бугарин. За него има малку документација, има повеќе другите што пишуват за него. И она малку што го напишал, кога кажува за населението во Македонија, никаде не спомнува македонски народ како посебен етнос, туку дека: „Во Македонија живеат Бугари, Турци, Албанци...”"

За македонистът Димитър Влахов:
"– Густав Влахов во својата книга „На пресвртница” („Студентски збор”, 1990), за татка му и за кажува дека се чувствувал Бугарин, а во преведената книга на ЦК на ВМРО (обединета), „Предавниците на македонското дело” („Култура”, 1983), оригинално издадена во Прага 1926 година, секаде се ползува терминот македонски Бугари? Зошто Катарџиев не ги прогласи Димитар Влахов и Димо Хаџи Димов за предавници?
– Прашајте го него. Треба со него да разговарате за сите овие работи. Димитар Влахов кога во 1944 година дојде во Македонија првите говори ги држеше на бугарски јазик. Тој имаше судир со Лазар Колишевски токму на оваа линија."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Зоран Тодоровски от град Скопие е македонски историк (историчар), директор на Държавния архив на Р. Македония, автор на множество трудове на историческа тематика.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2317 пъти.