Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Истинският образ на неуравновесения Кр. Мисирков", Издание на Централния Комитет на МПО, Индианаполис, Индиана, САЩ, 1969 година
Иван Михайлов от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Истинският образ на неуравновесения Кр. Мисирков", Издание на Централния Комитет на МПО, Индианаполис, Индиана, САЩ, 1969 година


Увеличи
Описание

Последния лидер на историческото ВМРО – Иван Михайлов за Кръсте Петков Мисирков.

"Познато е, че тия, които се заеха да създават "македонска народност" в заграбените от Югославия македонски околии, са преди всичко възпитаници на сръбските училища. Някои от тях бяха даже стипендианти на сръбския крал между двете световни войни, когато нашият народ в Македония беше подложен на най-жестока тирания, и когато даваше безброй жертви. Докато по това време най-добрите синове на нашия народ се бореха с пушка на рамо (срещу кралския режим и неговите опити да ни посърбява), по същото време някои господа получаваха сръбски стипендии. Тия именно господа днес са верните приятели на комунистическата тирания в Югославия. Те именно заблуждават народа ни, като фалшифицират неговото вековно българско име, изопачават цялата ни история, посърбяват и изкривяват езика ни.
Младият поет Венко Марковски беше се опитал да пише на наш народен диалект, така както в средата на разни европейски народи писатели и поети са писали на чисто народен език; и както нашите многозаслужили народни дейци братя Миладинови, Григор Пърличев, Райко Жинзифов, Йордан Джинот и други също са писали. Но всички те по най-ясен и решителен начин са заявявали, че са бьлгари. Братя Миладинови загинаха само защото открито се бореха като българи срещу гръцката църква. Григор Пърличев получи своята слава главно в Атина, когато заяви, че напразно гръцките културни среди го увенчават с лавров венец като грък, но че той е българин.
Титовци си намислиха да прогласяват Венко Марковски като сьздател на "македонски език", защото беше написал стихове на наш народен диалект. Но Венко демонстративно отхвърли намерението на титовци, заяви, че е българин, и сега се намира в България, където пише и на чист бьлгарски литературен език.
Титовци прогласиха Кръсте Мисирков за някакъв създател на "македонска народност". Той обаче си е чист бьлгарин. Това ще ни покажат нагледно цитатите от негови писания, които е имал грижата системно да събере в една брошура г. Hикола Велев. Тази брошура е поместена и в изданията на Българската академия на науките, в том четвърти на отдела "Исторически изучавания". Брошурата е била написана по случай шестия международен конгрес за славянски изучвания, състоял се в Прага през лятото на 1968 година.
Без да прибавяме никакви наши коментари, минаваме към извадки от брошурата на г. Велев..."


Източник: Книгата е предоставена от „Института по история на българската емиграция в Северна Америка "Илия Тодоров Гаджев“

Автор: Иван (Ванчо, Ванче) Михайлов Гаврилов (1896-1990, Рим, Италия) е легендарен български революционер, последният дългогодишен лидер на ВМРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1954 пъти.