Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Показания от разпит на Димитър Гюзелев в ОЗНА на Македония за цялостната му дейност от 1922 до 1944 г.", публикувано в "Българското управление във Вардарска Македония (1941-1944)", София, 2011 година
Димитър Гюзелeв от Дойран, Вардарска Македония - "Показания от разпит на Димитър Гюзелев в ОЗНА на Македония за цялостната му дейност от 1922 до 1944 г.", публикувано в "Българското управление във Вардарска Македония (1941-1944)", София, 2011 година


Увеличи
Описание

През януари 1945 г. Димитър Гюзелев е разпитван в Отделението за защита на народа на Македония (ОЗНА) за целостната му дейност от 1922 до 1944 г. По-късно е осъден на смърт от Югославските комунистически власти и е разстрелян заедно с Димитър Чкатров, край "Зайчев рид", на 3 километра от Скопйе, недалеч от пътя за Тетово. Дел от показанията са публикувани в документалния сборник "Българското управление във Вардарска Македония (1941-1944), издаден от Държавна агенция "Архиви" със съставители Ал. Гребенаров и Н. Николова.
Опис на показанията:
"Кратка политичка дейност през време на Бившиот Югословенски режим
Првото ми посетуване на София
Пристигането ми во Скопие
Иденето на Богдан Филов и Петар Габровски во Скопие
Чкатров и Йас во София при Габровски
Група Народни Представители во Скопие
Опит за Образуване на Културен Клуб во Скопие
Првото изложение до правителството по положението во Македониа
Посетувания при Жидовец, Бекерле, Арноти и Богдан Филов
Основуенето на Граждански национални клубове во Македониа
Националните спортни сабори во Добрич и Скопие
Второ изложение до Министар Председателот Богдан Филов по положението во Македониа
Сакането ми да бидам назначен на служба
Иденето на Бекерле во Скопие
Празднуването на Мара Бунева
За први май говор во Струмица
Другарска срешта на 4 и 5 юли 1942 година држана во Скопие
Публично политичката акция на 15 ноември 1942 година
Патуването ми во Загреб во началото на 1943 година
Втора другарска срешта одржана во Скопие на 1 и 2 май 1943 год.
Смрта на цар Борис и неговото погребуване
Иденето на Дочо Христов во Скопие
Издаването на писмо от Чкатров през декември 1943 година
Патуването на Чкатров со Партов
Станишев - Министар на внатрешните работи
Последните собития во Македониа пред отстапуенето на Бугарската войска
Културно-просветната ми дейност
Дейността ми како началник на Радио Скопие
Односите ми со областниот директор Антон Козаров
Отношенията ми со областниот директор Димитар Раев
Отношенията ми со Стефан Симеонов, Васил Цанков, Асен Богданов
Интервенции
Писмо до ген. Бойдев по вопросот за Косово"
Во крайот на месец май во Скопие пристигна една група народни представители, водени от д-р Петар Кьосеиванов, подпредседател на Народното собрание. Они бея тргнали по Македониа и Беломорието со цел да се запознаят со положението и нуждите во новите земи. По той повод беше устроено едно собрание во народният театер и тука многу интелектуалци изнесоя положението, като мегю ним зедов и йас думата и говорив како се е запазил здраво бугарският дух на Македониа през србското робство како целият народ е работил през това робство, ето зошто сега народот очекува оти бугарската власт ке се опре само на ония кои воделе борбата през србско време. Поради това што тогай имаше единични случаи от страна на некои чиновници и полицаи да се забрануе името Македониа и македонец, йас во своята реч истакнав оти името Македониа требе да си остане зоштото оно е било наше знаме во борбата против робството оти това име е символ на блгарштина..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Дойран Димитър Гюзелов (1902-1945, Скопие) е философ и революционер, деец на Македонската младежка тайна революционна организация (ММТРО), подразделение на ВМРО. През май 1927 г. е заловен с документи на ММТРО от сърбите и е един от основните обвиняеми на Скопския студентски процес. След присъединяването на по-голямата част от Вардарска Македония към България през 1941 г. Гюзелов става директор на Радио Скопие, защитава в Загреб докторска дисертация върху Шопенхауер и издава книгата "Жертвите на Скопския студентски процес". След края на войната, през 1945 г., е осъден от югославските комунисти-македонисти като "български фашист" на смърт чрез обесване. Разстрелян е заедно с Димитър Чкатров. Димитър Гюзелов е женен за скопянката Донка Иванова от рода на войводата Лазар Дивлянски, една от основателките на Тайната културно-просветна организация на македонските българки. Синът им Богомил Гюзел е известен писател в Р. Македония, а дъщеря им Лиляна Гюзелова е художничка и скулпторка.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 826 пъти.