Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ни



VMRO Lion
Македония >> "Господину К. Стоилову Министър-Председател; Поверително; за Виничката афера", Скопие, 12 януари 1898 година
Димитър Ризов от Битоля, Вардарска Македония - "Господину К. Стоилову Министър-Председател; Поверително; за Виничката афера", Скопие, 12 януари 1898 година


Увеличи
Описание

Българският княжески търговски агент в Скопие Димитър Ризов и неговия секретар Никола Наумов, изпращат на 12 януари 1898 г. поверителни сведения за Виничката афера и за мъченията и арестите, на които са подложени македонските българи в Щипско, Кумановско, Кратовско и Паланечко.
"От последните ми рапорти по Виничката афера, с дата 24-ий и 28-ий миналий под № № 348 и 353, лесно бе да се заключи, че Хафъз паша е решил да накара българите в своя виляет да изпият до дъно чашата. . . . .
И наистина, не само Щип, но и Куманово, и Кратово, и Криворечна Паланка, посрещнаха Рождественските празници и Новата година всред нечовешкия рев на мнозина и всред неописуемото смятение на всички. Аз нарочно закъснях с сведенията си по тези нови български страдания, за да мога ви представи горестната картина във всичката й възмутителна неприглядност.
...В Кратово са били арестувани: учителя Йосиф Даскалов (син на местния архиерейски наместник), главния учител Авксентий Георгиев (отведен вече в Куманово) и 8 души от местните български първенци....Първия от тези 10 души е бил толкова жестоко изтезаван (твърдят, че нажежени железа са били пъхани в устата му и задника му), щото решил да се самоубие. И действително осъществил мисълта си: под предлог, че ще открива оръжейни складове, той бил закаран ноще в училището, от чиято височина се хвърлил с главата надолу; но смъртта не речила да го прибера, и той само успел да смаже краката си и седалището си. Това заставило властите да го арестуват в частна къща, гдето и му се оказват сега всички медицински пособия, като е позволено и на майка му да е около него..."


Източник: Оригинален източник на документа - Държавна агенция "Архиви".

Автор: Роденият в град Битоля Димитър Христов Ризов (1862-1918, Берлин) е български революционер, общественик, политик, публицист и дипломат. Работи като екзархийски училищен инспектор на българските училища в Македония, редактор е на вестника на българската Либерална партия "Търновска конституция" и др. Участва в дейността на Българския таен централен революционен комитет в Пловдив и в подготовката и извършването на Съединението на областта Източна Румелия с Княжество България и след това е депутат в Третото велико народно събрание на Княжество България (1886-87). През 1917 г., в Берлин заедно с брат си Никола Ризов издават атласа "Българите в техните исторически, етнографически и политически граници", съдържащ 40 карти и обяснителни текстове на немски, английски, френски и български език.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тук



Видяна 1061 пъти.