Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Даме Груев. Илинденското Въстание. Един Спомен", публикувано в "Външна политика и причини на нашите катастрофи. Спомени, факти и документи.", София, 1924 година
Панчо Дорев от с. Пътеле, Леринско, Егейска Македония - "Даме Груев. Илинденското Въстание. Един Спомен", публикувано в "Външна политика и причини на нашите катастрофи. Спомени, факти и документи.", София, 1924 година


Увеличи
Описание

"Първата ми мисъль е за великия и незабравимъ шефъ на македонското революционно дѣло. Неговата блага външность, неговитѣ широки възгледи привличаха като магнитъ всѣкиго. Но това, което го издигна предъ моитѣ очи, е неговиятъ политически усетъ, наравно съ неговитѣ неоспорими качества на дѣлови водитель. Спомнямъ си, като да е било вчера, за следния фактъ.
Единъ месецъ преди Илинденското възстание почти всички по-видни дейци и революционни ратници отъ Битоля се оттеглиха въ Планинитѣ, на опредѣленитѣ имъ отъ революционния щабъ места; остана само братъ ми Аце, членъ и касиеръ на Битолския окрѫженъ революционен комитетъ, беззавѣтно вложилъ всичко въ културното и революционното дѣло на Македония. Писа на Дамета, че и ние, двамата, се готвимъ да напуснемъ Битоля за гората, но отговорътъ на Даме заслужава да се цитира накѫсо:
"Щомъ излѣзете отъ Битоля, ще бѫдете застрѣляни. Аце ще стои за връзка, а Панче ще наглежда консулитѣ и чужденцитѣ (тогава азъ бѣхъ адвокатъ, току-що свършилъ въ Цариградъ). Възстанието е средство, а не цель. Дѣлото нѣма да се свърши само съ едно възстание. Революционното дѣло има нужда отъ легални съмишленици и всѣки, билъ той и най-простиятъ зарзаватчия, индиректно и морално подкрѣпя българщината и революционното дѣло въ Македония"...."
Споменът на Панче Дорев за Даме Груев и Илинденското въстание е публикуван в книгата "Външна политика и причини на нашите катастрофи. Спомени, факти и документи. Македонският и Тракийският въпрос. Безумието ни в Европейската война. Генезис и развой на Югославянския въпрос""


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Леринско Панчо Василев Дорев (1878-1938, София) е юрист, общественик, дипломат и историк, един от първите български османисти.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 629 пъти.