Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Приложение при главното мое завещание сиреч дополнение к нему, написано во 1876-е лето Марта 1-й", Рилски Манастир, 15 декември 1880 година
Неофит Рилски от Банско, Пиринска Македония - "Приложение при главното мое завещание сиреч дополнение к нему, написано во 1876-е лето Марта 1-й", Рилски Манастир, 15 декември 1880 година


Увеличи
Описание

"Понеже по написанiе то на первый и главный мой завѣтъ оставатъ и еще нѣколко пары на ачикъ за харченье, сир. за домашни нужди и потребы опредѣлены, а смертьта ся не знае кога ще дойде да ме повыка, ако и да е при дверехъ уже, того ради опредѣлявамъ и завѣщавамъ и за нихъ слѣдующее. Ако ми се случила на скоро смерть та, отъ тiе пары да ся дадѧтъ во отечество то ми село Банско (въ Разлогъ) хиляда и петстотины грош: (№ 1500 грош) За училище то имъ, и педесе грош (№50 грош) една парусия на церква та имъ и да ми ся упише името да ся споменува. Тамо въ това истото село Банско, имамъ сестриницѧ калугеркѧ на име Олимпiада, и ней да се дадѧтъ триста грош (№ 300 грош)....
Тiя здѣ назничаеми пары, като ся отдадятъ точно за гдѣто ся назначиватъ, ако артисуватъ още нѣщо, и оны требе да сѧ раздадѧтъ милостыня на сиромаси до послѣднiя мѣдницы, но на истински сиромаси, ане отъ редъ всякому."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Банско Неофит Рилски (1793-1881) е български монах, учител и художник. Една от водещите фигури в българското просветно движение през първата половина на 19 век, той е определян от известния българист Константин Иречек като "патриарх на българските учители и книжовници".
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 578 пъти.