Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Един документ по църковната борба в с. Долен (Неврокопско)", публикувано в сп. "Македонски преглед", год. I. книга II, София, ноември 1924 година
Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония - "Един документ по църковната борба в с. Долен (Неврокопско)", публикувано в сп. "Македонски преглед", год. I. книга II, София, ноември 1924 година


Увеличи
Описание

Големият учен Антон Попстоилов представя един документ от 1871 година от неврокопското село Долен. Документът свидетелства за църковната борба между местните българи признаващи Екзархията като свой духовен покровител и петима патриаршисти – гъркомани, признаващи гръцката Патриаршия за своя законна църква.

"Тоя документ е интересен от няколко страни. Първо и първо, той ни запознава с ония отчаяни борби, които особено се усилиха след издаването на фермана от Султанското правителство за учредяване на Българската Екзархия (28 февр. 1870 г.). Гръцката патриаршия се стресна от изхода по разрешението на неколкогодишната църковна борба между нея и българския народ. За да не изгуби съвсем своите позиции от духовното владичество над много български градове и села, посредством своите преданни духовни служители и некои наивни българи, раздвои на много места българите на два враждебни лагери – гъркомани и екзархисти. Борбата между едните и другите на много места е жестока, макар почти във всички места гъркоманите да са били много по-малко от екзархистите, но понеже турксата власт е давала винаги подкрепа на гъркоманите, ето защо екзархистите са били тормозени, биени и затваряни. Доленският документ ни дава картина от такава борба..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Антон Попстоилов Ников (1869-1928, София) е виден български историк, фолклорист и етнограф, академик на Българската академия на науките. Дългогодишен учител в Македония и Одринска Тракия - бил е директор на Битолската българска класическа гимназия, Солунската българска девическа гимназия, Одринската българска мъжка гимназия, Серското българско педагогическо училище, Солунската българска мъжка гимназия и Солунската българска търговската гимназия, както и е бил главен училищен инспектор в Цариград към Българската екзархия. По време на Първата световна война между 1915 и 1918 год. е етнограф към Втора българска армия и обикаля освободените градове Охрид, Скопие, Велес, Крива паланка, Серско и Драмско в издирване на исторически и етнографски паметници. Член-учредител е на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 824 пъти.