Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Служебни бележки за Благой Монев Кратовски (Кратовец) и Доне хаджи Санков-Живадинов", Щип, 1943 година
Тодор Гичев от Щип, Вардарска Македония - "Служебни бележки за Благой Монев Кратовски (Кратовец) и Доне хаджи Санков-Живадинов", Щип, 1943 година


Увеличи
Описание

"Благой Моневъ Кратовски отъ гр. Щипъ отъ 1923 год. е членъ на Македонската Младешка Тайна Револуционна Организация. Той е членъ на първата петорка на Младешката организация съ петаръ на сѫщата Д-ръ Тодоръ Гичевъ. Благой Моневъ показва голѣма дейность, въ последствие на което той формира своя петорка, на която става петаръ. До 1927 година Моневъ е единъ от най-активнитѣ и самопожертвователни членове на Младешката организация. 1927 год. Моневъ е подсѫдимъ въ Скопския Студентски Процесъ, но бива освободенъ, поради липсване на доказателства. И следъ Процеса Благой Моневъ продължава да работи като членъ на Младешката Организация, макаръ револуционната работа тогава да бѣше много опасна. Той е неустрашимъ. Властитѣ, коварнитѣ сърби го гонятъ на всѣка крачка. До като най-после 1928 год. Благой Моневъ бива убитъ отъ сърбитѣ. Гробътъ на скѫпиятъ ни другаръ и до денъ днешенъ не е откритъ.
Благой Моневъ се саможертвува за свободата на Македония доброволно. Поради голѣми национални заслуги Общогражданския Националенъ Клубъ въ гр. Щипъ се назова съ името на безсмъртния БЛАГОЙ МОНЕВЪ..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Д-р Тодор Герасимов Гичев е български общественик, лекар и революционер, виден деец на Македонската младежка тайна революционна организация (ММТРО), председател на Общограждански национален клуб "Благой Монев" в Щип и съратник на Димитър Гюзелов и братя Чкатрови. По време на Скопския студентски процес е осъден на пет години затвор от властите на Кралството на сърби, хървати и словенци. След Втората световна война Тодор Гичев е осъден на смърт от новите югославски власти, но през юни 1945 г. присъдата му е променена на 15 години затвор и конфискация на цялото имущество. Лежи 13 години в затвора в Идризово.
Тодор Гичев е син на щипския търговец и деец на Народната федеративна партия (Българска секция) Герасим Гичев; племенник (внук) на щипския търговец и кмет (1912-1913) Коце Гичев; първи братовчед на дееца на ММТРО и един от основателите на списание "Луч" Павле Гичев; първи братовчед на видния лекар (невролог), съден след ВСВ от югославските власти д-р Георги Гичев; първи братовчед на часовникара и деец на ВМРО, осъден след ВСВ Никола Гичев; първи братовчед на дееца на ВМОРО и ВМРО, касиер на Щипското братство в София и содафабрикант Георги (Гьошо) Прилепчански; първи братовчед на дееца на ММТРО и един от основателите на Червения кръст в С.Р. Македония д-р Иван Прилепчански; първи братовчед на деятелките на Македонския женски съюз Мария (Маричка) и София Прилепчански и вуйчо на изтъкнатия македонски музикант (един от първите джаз музиканти в Македония) Благоя Чешларов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 749 пъти.