Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Разлагающа се и възраждающа се България (посвещава се на нашата младеж)", София, 1894 година
Димитър Ризов от Битоля, Вардарска Македония - "Разлагающа се и възраждающа се България (посвещава се на нашата младеж)", София, 1894 година


Увеличи
Описание

"...днешния политический кризисъ въ България е кризисъ нравственъ - и по причинитѣ, що сѫ го предизвикали, и по следствията, що е далъ до сега, - а таквизь кризиси се ликвидиратъ само съ нравственни средства. Ето защо първата стѫпка на всички тия сили трѣба да бѫде едно братско подавание рѫка, за да се очисти България – окончателно и безвъзвратно – отъ "стамболовщината"; а следъ като се сполучий туй, тогазъ, и само тогазъ, да развѣятъ политическитѣ си знамена честно и открито и започнатъ борбата въ името на принципитѣ и благото на България (а не въ името на своитѣ егоистически и властолюбиви интереси - както ставаше до сега). . .
Предъ олтара на тази свѣта идея, азъ слагамъ, и перото си, и словото си, па ако притрѣбва, и три пѫти спасената си отъ смърть глава..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Битоля Димитър Христов Ризов (1862-1918, Берлин) е български революционер, общественик, политик, публицист и дипломат. Работи като екзархийски училищен инспектор на българските училища в Македония, редактор е на вестника на българската Либерална партия "Търновска конституция" и др. Участва в дейността на Българския таен централен революционен комитет в Пловдив и в подготовката и извършването на Съединението на областта Източна Румелия с Княжество България и след това е депутат в Третото велико народно събрание на Княжество България (1886-87). През 1917 г., в Берлин заедно с брат си Никола Ризов издават атласа "Българите в техните исторически, етнографически и политически граници", съдържащ 40 карти и обяснителни текстове на немски, английски, френски и български език.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 904 пъти.