Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Габровско-Априловската въстаническа чета. Нейното участие в македонското въстание през 1903 г. (спомени)", София, 1912 година
Георги Белев от Охрид, Вардарска Македония - "Габровско-Априловската въстаническа чета. Нейното участие в македонското въстание през 1903 г. (спомени)", София, 1912 година


Увеличи
Описание

"Слѣдъ блѣскавото Джумайско въстание, станало прѣзъ есеньта 1902 година, слѣдъ добититѣ отъ него резултати, революционното движение въ Македония бѣше неудържимо. Викътъ – да се използува това що има и да се нанесе послѣденъ, смъртоносенъ ударъ на Турция – бѣ общъ и Централниятъ революционен м. о. комитетъ не можеше да остане глухъ и да се не подчини на общото желание.
На 20 юлий 1903 година той обяви въстанието оттатъкъ Вардара.
Върховниятъ македоно-одрински комитетъ, вѣренъ на своя дългъ, и сега, както прѣзъ 1902 година, чрѣзъ своитѣ Македоно-одрински дружества, разви една удивителна дѣйность и раздвижи цѣла България. Комитетътъ и сега не се поколеба нито на моментъ и съ своитѣ сили и бойни материали, пръвъ се отзова на помощъ на въстания робъ.
Водачътъ на върховиститѣ, генералъ Ив. Цончевъ и сега, както прѣзъ въстанието въ 1902 година се постави на чело на многобройнитѣ въстанически чети въ Македония и пое рѫководството на революционното движение отсамъ Вардара.
Революционната борба сега бѣ въ разгара си. Четитѣ кръстосваха Македония и водѣха люти сражения съ турскитѣ пълчища...

...Вече къмъ 1893 г. националното съзнание въ Македония бѣше въ пъленъ разцвѣтъ: младо духовенство, млада интелигенция, въ общение съ населението, готови бѣха задружно да тикнатъ народното дѣло въ пълното му развитие.
Но на тая интелигенция не се даде надлежния просторъ за работа. Едно-единственото поле за работа - черквата и училището - и то бѣ задръстено от маса прѣчки, създадени отъ екзархията и, главно, отъ турската власть. И за българската интелигенция, поставена подъ политически, икономически и мораленъ гнетъ, нѣмаше другъ пѫтъ, отъ пѫтя на революцията. И революционната проповѣдъ отпочна..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Охрид Георги Иванов Белев (1875-1945, София) е ВМОК революционер, член на Младата македонска книжовна дружина, член на Охридското македонско братство, участник в Илинденско-Преображенското въстание и последен директор на Солунската българска гимназия преди закриването и от новите гръцки власти през 1913 година.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1344 пъти.