Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македонский митинг в Средец (София)", публикувано във в. "Славянин", брой 72, Русе, 1885 година
Димитър Ризов от Битоля, Вардарска Македония - "Македонский митинг в Средец (София)", публикувано във в. "Славянин", брой 72, Русе, 1885 година


Увеличи
Описание

Вестник "Славянин" за един протестен митинг на македонските българи в София, проведен на 23 декемврий 1884 г. На митинга говорят Васил Диамандиев от Охрид, Димитър Ризов от Битоля, Петър Пешев от Севлиево и Димитър Зидарев от Дряново.

"Сутриньта, на 23 Декемврий тъзи година, когато столичнитѣ граждани са готвятъ да празднуватъ този день, като день, въ който на 1877 година побѣдоноснитѣ руски войски, подъ началството на храбрийтъ генералъ Гурко, влѣзохѫ въ градѫ; въ този день, сутриньта, ний, българитѣ македонци, живущи въ градътъ Срѣдецъ, на брой 2000 души, събрахме се въ едно отъ първоначалнитѣ народни училища и съставихме митингъ, цельта на който бѣше: да разискваме за звѣрствата въ нашата страна и за мѫкитѣ, които приематъ останалитѣ наши братя въ Македония така, щото да земемъ едно рѣшение, за да молимъ всичкитѣ велики Европейски сили подписавши "Берлинскийтъ Договоръ", да ги молимъ чрѣзъ тѣхнитѣ представители въ Срѣдецъ, да турнѫтъ въ дѣйствие онѣзи членове отъ този Договоръ, които даватъ свобода, колко годѣ, на македонскитѣ българи...

...Дано по-скоро би се издигналъ честнийтъ православенъ кръсть и тамъ, въ онази страждуща страна, гдѣто днесь се гордѣе гордийтъ полумѣсецъ, да се запѣятъ радостни и вѣсели пѣсни, и тамъ гдѣто днесъ се чуватъ ужаснитѣ плачове и умилителнитѣ гласове на множество майки и дребни дѣчица, да се въдвори правдата и тамъ, гдѣто днесъ тече Българска невинна кръвь, и гдѣто царува фанатическия произволъ, да се издигне Българското народно знаме съ горделивийтъ левъ и тамъ, гдѣто сѫ се родили святитѣ братя, Кирилъ и Методий, и да се запѣятъ юнашки народни пѣсни и тамъ, гдѣто едно време сѫ се пѣли такива отъ храбритѣ войници на Великий Александра!... И тогава да бѫде. "Едно стадо, и единъ пастирь"...
(Рѫкоплѣскание и гласове: "урра!")"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Битоля Димитър Христов Ризов (1862-1918, Берлин) е български революционер, общественик, политик, публицист и дипломат. Работи като екзархийски училищен инспектор на българските училища в Македония, редактор е на вестника на българската Либерална партия "Търновска конституция" и др. Участва в дейността на Българския таен централен революционен комитет в Пловдив и в подготовката и извършването на Съединението на областта Източна Румелия с Княжество България и след това е депутат в Третото велико народно събрание на Княжество България (1886-87). През 1917 г., в Берлин заедно с брат си Никола Ризов издават атласа "Българите в техните исторически, етнографически и политически граници", съдържащ 40 карти и обяснителни текстове на немски, английски, френски и български език.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 765 пъти.