Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Спомени от една обиколка през 1903 година", Скопие, 1910 година
Наум Темчев от с. Загоричани, Костурско, Егейска Македония - "Спомени от една обиколка през 1903 година", Скопие, 1910 година


Увеличи
Описание

"Настоящитѣ ми "спомени" сѫ писани прѣзъ 1903 година. Ако днесъ тѣ могатъ да видятъ бѣлъ свѣтъ, то е благодарение на свободата, която отечеството ни спечели съ провъзгласената на 11 юлий м. г. Конституция. До тая дата ние всички отомански, потиснати подъ гнета на тираническия режимъ, задушавахме се едни други. По край пѫтнитѣ бѣлѣжки въ тая книга сѫ помѣстени и разкази за начина, по който бившиятъ султанъ Хамидъ потуши възстанието въ юго-западна Македония прѣзъ 1903 година. Но днесъ ние се отвращаваме отъ споменитѣ за деспотическото минало и, като граждани на свободна държава, забравяме плѣменнитѣ си вражди и рѫка за рѫка вървимъ въ пѫтя на напрѣдъка и културата. Скопие, 25. Септемврий 1909 г. Нединъ.

ЛЕРИНСКО
Бѣше 5 ноемврий 1903 година, срѣда. Слаби слънчеви лѫчи, тихъ юженъ вѣтрецъ, тукъ тамѣ по небосклона малки облачета - ето ви единъ приятенъ есененъ день. Ние зехме шосето за къмъ с. Негочани. Всички ездѣхме на коне. Дѣдо владика (родолюбивиятъ Пелагонийски митрополитъ, покойниятъ Григори) имаше хубав червеникъвъ конь. Дружината ни бѣ доста разнообразна и внушителна. Единъ полицейски агентъ, единъ жандармерийски офицеринъ и трима конни жандарми бѣха изпратени отъ страна на властьта да придружаватъ владиката. Отъ своя страна дѣдо владика бѣше ангажиралъ мене и о. П. да му помагаме при раздаване на помощи за пострадалото отъ възстанието българско население..."


Липсват последните две страници.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в село Загоричани Наум Темчев е главен учител в българското класно училище в Костур. Баща му е убит по време на Загоричанското клане (избиването на 62 мирни жители българи в селото от страна на гръцки андарти), а Темчев допринася значително за уведомяването на българския търговски агент Андрей Тошев и европейските консули в Битоля за случилото се.
Посетете Уикипедия за повече информация за Наум Темчев
Наум Темчев е един от тримата автори на книгата за Загоричанското клане издадена от Загорицко дружество "Илинденъ" през 1930 г.в София "Загоричани. Спомени по случай 25 годишнината от клането, извършено от гръцките андарти през 1905 год"


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 978 пъти.