Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Гърците преди и след Илинденското възстание (Страници из дневника ми)", публикувано в "Сборник Илинден 1903 – 1927. В памет на големото македонско възстание", издава Македонското студентско дружество "Вардар", книга VI, София, 1927 година
Лазар Киселинчев от с. Косинец, Костурско, Егейска Македония - "Гърците преди и след Илинденското възстание (Страници из дневника ми)", публикувано в "Сборник Илинден 1903 – 1927. В памет на големото македонско възстание", издава Македонското студентско дружество "Вардар", книга VI, София, 1927 година


Увеличи
Описание

За началото на гръцката пропаганда в Македония от началото на XX век:

"Макар Теотокис на първо време да удобряваше създаването на един гръцки македонски комитет, той не беше наклонен да отпусне големи суми за водене на борбата. Скоро, обаче, стана ясно, че той в самото начало авансира 60,000 драхми, които по изрично негово желание се изразходваха за въоражаването на малки андартски чети, с които да се направят първите опити. Тази негова въздържаност беше резултат на оказаното върху му влияние от контра-изложението на Папулас и Колокотронис, които най-категорично беха му донесли, че в Македония е невъзможна каквато и да е гръцка военна акция, че българите там са пълни господари и че е абсолютно немислимо техното изместване."

За гръцкия шпионин в Пловдив Коромилас:

"Коромилас в Пловдив беше придружен, съвсем неофициално, и от Какулидис, един от осемтех офицери споменати по-горе, понеже той владееше руски език и в Пловдив щеше по-лесно да изучи български език, който щеше да му бъде потребен по-после в Македония. Коромилас престоя в Пловдив близо една година, през което време непрестанно работеше за гръцкото дело в Македония и то пред очите на всички официални власти в България, които за големо съжаление не пожелаха да поверват на даваните сведения за неговата особа и деянията му от добри българи във вътрешността на Македония."

За сътрудничеството на гърците и турците против българите в Македония:

"Гърците от всички градове на Македония, насърдчавани от техните консули, образуваха революционни комитети, които на първо време се отдадоха в пълна услуга на турското правителство. Те отначало уредиха чрез скъпо заплащани свои агенти една доста широка шпионска мрежа, която най-внимателно следеше движението и дейността на нашите чети в Македония и при удобен момент всичко съобщаваха на турското правителство, което в техно лице намери едни отлични сутрудници в борбата му против нашите чети. Това сътрудничество между турци и гърци в началото беше доста явно и първите, виждайки в лицето на вторите ценни помощници, не само ги търпеха, но им съдействаха да вземат те (гърците) надмощие над българите."

За Йон Драгумис – основен идеолог и организатор на гръцката въоръжена пропаганда в Македония:

"Последния (Йоана Драгумис), заедно с Павлос Мелас още през 1902 г. беше обходил Македония. Благодарение на това последно обстоятелство от една страна и като син на бившия министър Драгумис, който беше една от най-популярните личности в целия елински свет, нему се възложи да организира в революционни групи гърците в Македония, по подобие на ВМРО.
В едно свое писмо до баща си, между другото той писа и следното: „Уверен съм вече, че днес Македония се намира напълно в ръцете на българите, защото те се оказаха по-силни от нас. Обаче, аз съм също така уверен, че ние ще успеем да изтръгнем Македония от техните ръе и ще я направим гръцка. Но за да постигнем това, необходимо е да станем силни...“ и пр."


За какво се бореха гърците и българите в Македония:

"Деятелността и успехите на тези гръцки офицери се следеше с голем интерес от целото войнство на кралството специално офицерите, много от които се надпреварваха кой по-рано да отиде в Македония, за да се бори не срещу турското робство, а срещу българите, които имаха за девиз да освободят Македония от това робство и да дадат свобода на всички жители без разлика на вера и народност."

За Банк де Метелин в Солун, Битоля, Серес и Скопие, която давала кредити на гърци и турци, но не и на българи:

"Гишетата на Банк де Метелин се затваряха херметически, когато пред тех се явяваше некой почтен и трудолюбив търговец или еснаф, който в своята наивност очакваше да се ползува от леснодостъпения кредит на банката, без да е бил предварително снабден със специална препоръка за тая цел, издавана обикновено от гръцкия консул или гръцкия владика.
В началото не беха редки недоуменията между добри до вчера еснафи-съседи едните да се ползуват пред Банк де Метелин с неограничен кредит, а други да не се ползуват нито с лула тютюн гдето се казва, Не след дълго време, разбра се, че винаги такива беха българите. Това обстоятелство веднага отвори очите на нашите сънародници, които добре разбраха какви „търговиски“ сделки извършва Банк де Метелин."


За българите-гъркомани в Македония минали на служба на гръцката пропаганда:

"Поставено още в началото на тая почва, гръцкото движение в Македония започна да прибира около себе си всички недоволни типове между гърците, турците и онези измужду българите, които са били провинени с нещо пред ВМРО. Последните се отдавах слепо в служба на гръцката кауза и то не от искрен патриотизъм, а само за големите материални облаги, които винаги им се даваха най-щедро."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Лазар Търпов Киселинчев (1874-1946; София) е виден български революционер, костурски войвода на ВМОРО. Учи в Атина, където поставя основите на Български македонски комитет и заедно с революционерите Атанас Кършаков, Васил Чекаларов и Дельо Марковски организира канал за внос на оръжие от Гърция и Албания към Югозападна Македония. По време на Илинденско-Преображенското въстание е член на Костурското горско началство и заместник на своя близък приятел Васил Чекаларов. Лазар Киселинчев е брат на известния скулптор Пандо Киселинчев и на архитекта Георги Киселинчев.
За повече информация за войводата Лазар Киселинчев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 523 пъти.