Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Наука и шовинизъм", публикувано във в-к "Македония. Орган на македонската емиграция в България", год. II, бр. 499, София, 11 юни 1928 година
Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония - "Наука и шовинизъм", публикувано във в-к "Македония. Орган на македонската емиграция в България", год. II, бр. 499, София, 11 юни 1928 година


Увеличи
Описание

Големият български учен от Пиринска Македония Антон Попстоилов за един сръбски учен, който говори за мияците от западна Македония.

"В първата статия Сима Троянович, като говори за българското население в селата Галичник, Лазарополе, Тресанче, Селце, Сушица, Гере, Осое, което се изрича „мияци“, защото вм. личното местоимение ние казват ми (старобългарски мьi), нарича го „сръбско“. Такова грубо изкривяване на истината не се очакваше от един Сима Траянович, у когото сме навикнали да виждаме в досегашните му научни трудове зрело отнасяне към третираните от него въпроси. Как да си обясним този прелом у него? Тъкмо той требваше да бъде въздържан в случая, защото, като роден в гр. Крушово (Битолско) от власи родители, които са живели, пък и сам той в детинство, с по-големата част от българското население, така наречените „мияци“, знае много добре от лични наблюдения, какво население са „мияците“."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Антон Попстоилов Ников (1869-1928, София) е виден български историк, фолклорист и етнограф, академик на Българската академия на науките. Дългогодишен учител в Македония и Одринска Тракия - бил е директор на Битолската българска класическа гимназия, Солунската българска девическа гимназия, Одринската българска мъжка гимназия, Серското българско педагогическо училище, Солунската българска мъжка гимназия и Солунската българска търговската гимназия, както и е бил главен училищен инспектор в Цариград към Българската екзархия. По време на Първата световна война между 1915 и 1918 год. е етнограф към Втора българска армия и обикаля освободените градове Охрид, Скопие, Велес, Крива паланка, Серско и Драмско в издирване на исторически и етнографски паметници. Член-учредител е на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 613 пъти.