Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Разпит на г. Димитър Ризов пред Парламентарната изпитателна комисия по войната, дипломатическата ѝ подготовка, дипломатически преговори", публикувано в "Доклад на Парламентарната изпитателна комисия", София, 1918 година
Димитър Ризов от Битоля, Вардарска Македония - "Разпит на г. Димитър Ризов пред Парламентарната изпитателна комисия по войната, дипломатическата ѝ подготовка, дипломатически преговори", публикувано в "Доклад на Парламентарната изпитателна комисия", София, 1918 година


Увеличи
Описание

"Моля г. Ризова, да не откаже да даде на Парламентарната изпитателна комисия сведение за всичко онова, което знае за отношенията ни със Сърбия, Русия и за всичко онова, което предшествувало сключванието на договорите със Сърбия...

Г-да! Всички знаете, че македонския въпрос е бил главния ако не изключителния обект на нашата външна политика от освобождението ни насам. Всички помните, че след нашата война със сърбите през 1885 г. в Македония влезе нов един наш враг - Сърбия. Националната ни идея, когато сърбите навлезоха в Македония, т.е. нашата борба с гърците вървеше успешно, щото за самите гърци не оставаше вече съмнение, че можехме скоро да възтържествуваме в Македония. Влизането на Сърбия в Македония, както казах създаде нов враг много по-опасен, защото принадлежеше на същото племе, на което принадлежехме ние и защото бе поддържан от оная държава - Русия (на първо време и от Австрия), която в Македония се е ползувала с едно големо реноме, каквото се ползуваше до освобождението и в България...
Отначало успехът на сърбската пропаганда беше много слаб, благодарение, главно, на онази приятелска политика, която Стамболов водеше с Турция, и, може би, до известна степен, благодарение на туй, че Русия не беше още почнала да поддържа силно Сърбия, а Австрия почваше вече да я напуска поради тежкото положение, в което беше изпаднал Милан с вътрешната си политика. След 1889 г., когато в Сърбия биде изменена конституцията и крал Милан абдикира, дойдоха на власт радикалите, които имаха всичката поддържка вече на Русия - поддържка, която лесно може да си обясните с обстоятелството, че Русия по отношение към нас тогава, се намираше почти във враждебни отношения. Тогаз именно и започнаха много по-големи усилия от страна на сърбската пропаганда в Македония, за да се настани там нашироко...След падането на Стамболова, както знаете, Русия, възстанови у на своето влияние и оттогаз, собственно, се породи и мисълта (която аз считам, че е внушена - макар да немам непосредствени доказателства затуй - от Русия) за едно споразумение между Сърбия и България. Вие ще си спомните опита, който направи г. Стоилов в 1897 г. за такова едно споразумение. Свиждането в Пирот, макар и да не сполучи напълно на първо време, все пак създаде атмосфера благоприятна за едно споразумение между Сърбия и България. Тази атмосфера се поддържаше от българското правителство много искрено, за доказателство на което ще ви послужи фактът, че идването на Фирмилияна в Скопие като управляющ в 1897 г., не щеше да може да стане без голема борба или голем скандал от страна на нашите българи, ако аз, като търговски агент в Скопие, не бех получил депеша от г. Стоилова, за да употребя всички усилия да се допусне Фирмилиян в Скопие спокойно и без всекакви демонстрации...."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Битоля Димитър Христов Ризов (1862-1918, Берлин) е български революционер, общественик, политик, публицист и дипломат. Работи като екзархийски училищен инспектор на българските училища в Македония, редактор е на вестника на българската Либерална партия "Търновска конституция" и др. Участва в дейността на Българския таен централен революционен комитет в Пловдив и в подготовката и извършването на Съединението на областта Източна Румелия с Княжество България и след това е депутат в Третото велико народно събрание на Княжество България (1886-87). През 1917 г., в Берлин заедно с брат си Никола Ризов издават атласа "Българите в техните исторически, етнографически и политически граници", съдържащ 40 карти и обяснителни текстове на немски, английски, френски и български език.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 771 пъти.