Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македонският въпрос днес", публикувано в сп. "Македония. Политическо, научно и литературно списание", год. I, книга V, София, 30 май 1922 година
Георги Баждаров от с. Горно Броди, Серско, Егейска Македония - "Македонският въпрос днес", публикувано в сп. "Македония. Политическо, научно и литературно списание", год. I, книга V, София, 30 май 1922 година


Увеличи
Описание

"Ако македонски въпрос съществуваше до войните, много повече съществува той сега. Турците, които владееха Македония до 1912 год., беха втори по численост между народностите в нея. Освен това, последните, организирани в религиозни общини, се ползуваха с известна културна автономия. Сега южна Македония се намира под гърците, а северна под сърбите. Първите са нищожно малцинство спремо останалото население, а вторите като местни жители ги нема никак. И едните и другите са крайно нетолерантни и се стремят да асимилират българите и власите духовно и политически, а турците, евреите и албанците политически.
Според най-близкото до истината изчисление на населението в Македония, извършено в надвечерието на Балканската война, те се разпределят по народност така:
Българи ............................ 1,095,355
Турци ................................ 541,615
Гърци ............................... 253,366
Албанци .......................... 184,335
Власи ............................... 77,360
Цигани ............................ 43,370
Евреи и др. разни .......... 106,360

Всичко ........................... 2,301,767

Изразени в проценти тези числа, българите съставят 48% от целото население в Македония, турците 23%, гърците 11%, албанците 8%, власите 3.4%, циганите 1.6% и евреите (с разните) 5%..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Серското село Горно Броди Георги Димков Баждаров (1881-1929, Варна) е революционер, учител и журналист, деец на ВМОРО и ВМРО, един от основателите на Македонския научен институт. Учи в Солунска българска мъжка гимназия и в Битолската българска класическа гимназия. Още като ученик е сред основавателите на ученически революционен кръжок на Българското тайно революционно братство. Участва в Илинденско-Преображенското въстание, а по-късно е сред основателите на Съюза на българските конституционни клубове и на Съюза на българските учители в Отоманската империя. Редактира редица вестници и списания, издава книги за Македония и ВМОРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 700 пъти.