Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Търговия с Македонското дело (партийна търговия)", публикувано във в. "Независима Македония", брой 96, София, 1925 година
Христо Матов от Струга, Вардарска Македония - "Търговия с Македонското дело (партийна търговия)", публикувано във в. "Независима Македония", брой 96, София, 1925 година


Увеличи
Описание

"Позната истина е, че се търгува съ Македонското дѣло или, иначе казано, съ теглилата на българитѣ въ Македония. Има търговци и търговци. Едни търгуватъ на дребно, други - на едро. Не може и не бива да се отрече, че е имало въ миналото отдѣлни лица, които сѫ се провинили въ парични злоупотрѣбления...

Безъ съмнѣние, българскитѣ политически партии милѣятъ за Македония, но това не имъ прѣчи, щото тѣ да милѣятъ прѣди всичко за себе си, та съ Македонския въпросъ си правятъ вѫтрешна политика; гледатъ коя какъ да се докопа до властьта и до свързанитѣ съ нея гешефти. Затуй споредъ врѣмето едни се показватъ воинствени, но като дойдатъ на власть, гледатъ прѣди всичко да си наредятъ своитѣ работи...
Други пъкъ се за миръ говоратъ и тогава дори, когато огънъ гори въ Македония и то не толкозъ за това, че сѫ политически баби, колкото затова, че такъва е волята на Русия - а тя е въ положение да имъ изходатайствува властьта...

Щомъ българскитѣ политически партии си праватъ така безразборно вѫтрѣшна политика съ македонското дѣло, щомъ така търгуватъ съ него, чудно ли е, че Македонскиятъ въпросъ остава нерѣшенъ и че правилното му разрѣшение отъ българско гледище се повече и повече се затруднява? София, октомври 1910 г."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Струга Христо Апостолов Матов (1872-1922) е виден революционер - член на Централния комитет и задгранично представителство на ВМОРО, водач на десницата в организацията и неин главен идеолог.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 395 пъти.