Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> 'Въстанието в Крушево гледано през очите на турски офицер; Втори период от революционната дейност на Макед. революц. организация от Шемседин, капитан от Пехотата (машинопис)", София, ок. 1955 година
Никола Киров-Майски от Крушево, Вардарска Македония - 'Въстанието в Крушево гледано през очите на турски офицер; Втори период от революционната дейност на Макед. революц. организация от Шемседин, капитан от Пехотата (машинопис)", София, ок. 1955 година


Увеличи
Описание

"Един месец след Солунските събития (Гемиджиите) отпочна вторият период от възстанията на българките комити. Началото на тези възстания произлезе в Битолския, Скопския и Одринския виляет. Този период от време обхваща преди всичко времето, през което отпорано дошлите от България и Румелия комитетски главатари с цел да подтикват към бунт българското население от Македония, образувайки по места бунтовнически комитети. Този път комитетските главатари поставили си за цел да повдигнат към възстание всички българи от Македония....

След завладяването на града Крушово от българските комити в местното гръцко училище било установено техното управление. Съветът им - МЕДЖЛИС - се бил конституирал от двама гърци, двама власи и четирима българи. Обязаността на така конституирания Съвет била да спечели на първо време доверието на местното население, да се помири със селяните турци, да събира данъци, помощи и др. държавни даждия, да назначава нощни пазачи в града и ред други длъжностни лица. Под формата на данъци и помощи за държавата били събрани 3-4000 лири. Срещу получените суми били издавани редовни разписки.
През време на окупацията на този край към муслиманското население бил отправен следния манифест: "Ние нема да посегаме на личността, честта и религията на муслюманското население. Ние зачитаме муслюманската религия. Дойдохме да се справим само с лошите хора. Предайте оръжието си! Не дейте разчита на войската!" И проче. Неколко дни на ред те (комитите - Н.К.М.) са се разпореждали в тая околност. Ето и имената на некои от по-главните войводи: Ботю (Питу) Гулев, Гьорчин, Попандов, Тома Пангалов и други.
Убити турци от страна на комитите: Началника на телеграфната станция, секретаря на Крушовската градска община (беледието - Н.К.М.), двама полицаи, акцизният началник на вината, околийския секретар, старшия телеграфен надзирател, двама държавни бирници, началника на жандармерията и неговия брат, един жандарин, пет войника, две жени и две деца..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Никола Киров Трайков-Майски (1880-1962;София) е български революционер и общественик, деец на ВМОРО. През Илинденско-Преображенското въстание Никола Киров е в Крушево и участва в обявяването и защитата на Крушевската република, а след въстанието е ръководител на Крушевския революционен комитет. Главен екзархийски учител в Емборе и Дебър. През 1911 г. в Дебър възобновява българското околийско учителско дружество "Свети Иван Бигорски", а през 1911-1912 г. е директор на училището в Ресен. След Междусъюзническата война емигрира с цялото си семейство в България и завършва право в Софийския университет. Участва в дейността на Македонската федеративна организация и на Илинденската организация.
За повече информация за Никола Киров-Майски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1333 пъти.