Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Пред лика на отрезаната глава на Лазар поп Трайков; Локвата и Виняри (31 май 1903 година)", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", Книга 16, София, 1929 година
Лазар Поптрайков от с. Дъмбени, Костурско, Егейска Македония - "Пред лика на отрезаната глава на Лазар поп Трайков; Локвата и Виняри (31 май 1903 година)", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", Книга 16, София, 1929 година


Увеличи
Описание

"В Македония, до появяването на революционната организация, вилнееше, както се знае, разбойничеството. Разбойниците извираха из средите на народностите, които я населяват. Имаше разбойници турци, арнаути, гърци и власи. Имаше разбойници българи. Немаше само местни разбойници сърби, тъй като, по това време, сръбска народност в Македония немаше. Такъва народност, впрочем, и сега нема там....
Разбойниците имаха укриватели и помагачи всред населението. Главни и надеждни укриватели и помагачи, обаче, им беха органите на турската власт. Защото плячката, която разбойниците събираха, я делеха с тех. Това беше правилото; изключенията беха редки. Македония по тия отдалечени и страховити години беше заприличала на разбойническа царщина. Всеки напускаше жилището си с мисълта, че ще биде обран и убит; всеки който се прибираше в къщата си легаше с мисълта, че ще биде нападнат, плячкосан и убит.
Когато през 1893 година се появи революционната организация и със своята мрежа обхвана цела Македония, първата ѝ задача беше да се справи с разбойниците. На тех тя обяви борба безогледна, безмилостна и безпощадна. При развоя на тая борба, много разбойници бидоха унищожени, а останалите бидоха обезвредени. Под ударите на тая борба попаднаха, разбира се, и разбойниците българи. И от тех мнозина бидоха унищожени...
...По това време начело на революционното дело в костурския край стояха големи хора, надарени с всички революционни качества и добродетели. Големи те, големи беха и техните подчинени - строеваците на костурската революционна организация. Едните и другите заедно сътвориха известната безсмъртна Илинденска епопея в костурския край. Изчадието на тая епопея беше Коте. Неговата рол в нея беше ролята на хиена, която търсеше и дебнеше избрана жертва, за да ѝ излочи кръвта. Такава жертва му попадна. Тая негова жертва беше Лазар поп Трайков.
Името и славата на тоя приказен революционен водач отдавна беха прехвърлили пределите на костурския революционен район и се носеха надлъж и нашир низ борческа Македония. Той беше учен, умен, честен, морален, храбър, смел, благороден, но беше и прекомерно любвеобвилен. Тая негова любвеобвилност го правеше доверчив, даже и наивен; той беше поет...Най-малко той можа да види смрадта в душата на Коте...

Недалеч от Костурското село Дъмбени, което е родно село на Лазар поп Трайков, се издига планина, известна под името Дъмбенска планина. "Локвата" и "Виняри" са имената на два върха от тая планина. В тая именно планина и около тия два върха стана на 31 май 1903 год. сражението, което е възпето от Лазар поп Трайков. Сам той е участвувал в това сражение..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Лазар Поптрайков (1878-1903) е виден български революционер, поет, костурски войвода на ВМОРО.
Повече информация за войводата Лазар Поптрайков тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 471 пъти.