Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Васил Пасков", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. VI, книга 9 (59), София, септември 1934 година
Лазар Томов от с. Годлево, Разложко, Пиринска Македония - "Васил Пасков", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. VI, книга 9 (59), София, септември 1934 година


Увеличи
Описание

Председателят на Серския окръжен комитет на ВМОРО , войвода на чета в Разложко по време на Илинденското възстание и председател на Илинденската организация Лазар Томов за видния български просветен деец и ВМОРО революционер от Пиринска Македония – Васил Пасков.

"Васил Пасков е роден на 3. януарий 1874 година в село Осиково (Неврокопско). Син на родолюбиво българско семейство, Васил Пасков бе закърмен още отъ младини с млекото на майка с български родолюбиви чувства. Васил Пасков е свършил курса на основното си образование в село Осиково, после постъпва в Неврокоп и завършва средното си образование в Солунската мъжка гимназия. Жаден за наука, той постъпва в Соф. Висше училище, дето завършва по история."

"През 1903 г. на 29 юний (ст. ст.) 1903 г. се състоя историческия конгрес на „Петрова нива“, в който се реши да стане Одринското възстание и в който се изработи плана на действията. На този конгрес Вас. Пасков бил избран за председател.
След свършъка на Илинденското въстание се завръща в България — София — и през 1904 г. бил натоварен да редактира задграничния орган на В. М. Р. О. „Революционен лист“.
По-късно, по инициатива на В. Пасков, задграничните представители Христо Матов и Ив. Гарванов, решават да се издава вестник „Илинден“, на който главен редактор е бил Вас. Пасков.
След това В. Пасков се отдава всецело на политическите борби в България и става редактор на вестник „Знаме“, но освободителното дело винаги му е било близко до сърдцето, та не е пропускал да пише и защищава правата кауза на македонските българи."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Лазар Томов Крайнов (1878-1961, София) е общественик и ВМОРО революционер, председател на Серския окръжен комитет, активен деец на Илинденската организация.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 196 пъти.