Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Сборник от Български Народни Умотворения; Том IV; Български приказки и вярвания", София, 1973 година
Кузман Шапкарев от Охрид, Вардарска Македония - "Сборник от Български Народни Умотворения; Том IV; Български приказки и вярвания", София, 1973 година


Увеличи
Описание

"...Най-после, на края на кн. IX-а, след българските приказки, в придатък II-й, притурил съм и по неколко македоновлашки (цинцарски) и албански, които съм слушал и записал непосредствено от приказвачи, принадлежещи на тези народности. А в бъдеще надея се да представа и по-огромно количество както от них, така и от други чужди язици, които владея, само ако, разбира се, обстоятелствата ми благоприятствуват. Целта на този последен мой опит е: 1) да дам повод на други за събирането на не по-малкото богат от наший фолклорен материал на тия народности и 2) да принеса на сравнителната фолклорна наука един малък принос, плод на скромните ми трудове..."

Сборникът съдържа 20 приказки от Дебърско, 102 от Охридско, 23 от Кичевско, 7 от Прилепско, 5 от Велешко, 17 от Битолско, 16 от Леринско, 3 от Костурско, 1 от Воденско, 7 от Гевгелийско, 5 от Солунско, 14 от Кукушко, 7 от Дойранско, 1 от Неврокопско, 2 от Самоковско, 5 от Старозагорско, 4 от Врачанско, 5 от Орханийско (Ботевградско), 1 от Видинско, 7 влашки приказки, 6 албански приказки, 2 турски приказки плюс придатък с приказки от Скопско, Искрецко и Пирдопско.

Под редакцията на проф. Стефана Стойкова.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Кузман Шапкарев (1834-1909, София) е виден български възрожденски книжовник, фолклорист, редовен член на Българското книжовно дружество, днес БАН (1900), роден в град Охрид.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 779 пъти.