Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Борис Сарафов - Спомени", публикувано в "Спомени; И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р Х. Татарчев", Скопје, 1995 година
Борис Сарафов от с. Либяхово, Неврокопско, Пиринска Македония - "Борис Сарафов - Спомени", публикувано в "Спомени; И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р Х. Татарчев", Скопје, 1995 година


Увеличи
Описание

Спомените на Борис Сарафов, издадени в Скопйе през 1995 г.

"Роден сум во 1872 год., на 12 јуни во с. Либјахово, Неврокопско. Татко ми, Петар Сарафов е родум од с. Гајтаниново, а мајка ми Сирма - од Либјахово. Татко ми беше учител, во прво време и инспектор на училиштата, кога пок. Методија Кусевич бил секретар во Егзархијата. Првите ученици на солунската гимназија од источна Македонија ги беше собрал татко ми. Основно училиште учев во своето село, а потем продолжив во Солун да учам од II до IV одделение, а потем во гимназијата до VI клас заклуѝно. Потоа поминав во Софија во военото училиште. Физички бев слабичок, па татко ми сакаше да зајакнам. Уште во гимназијата меѓу себе зборувавме за идното ослободување на Македонија, па си мислев дека би било добро да се здобијам со воен опит. Татко ми, кога бев во втори клас, беше директор на бугарското училиште во Серез. Наклеветен од Грците во 1885 год. тој беше испратен на заточение, божем како бунтовник заедно со дедо ми, архимандритот Харитон, татко на мајка ми, претседател на општината во Серез. Беа осудени од воен суд во Солун, што ги осуди на 16 години затвор...
Во 1890 година во Солун завршив VI клас и во месец септември постапив во военото училиште. Во истото училиште во 1891 год. постапи Гоце Делчев; тој беше во втората чета, а јас во првата. Се познававме од Солун. Од Солун се познавав и со Дамјан Груев - од гимназијата, исто така и со Ѓорче Петров. Во 1893 год. завршив како офицер. Тогаш социјализмот беше во мода...."


Спомените са предоставени от Драмски-Скопйе.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Борис Петров Сарафов (1872 - 1907, София) е военен от Българската армия и войвода и ръководител на ВМОРО и ВМОК. Негов брат е големият български актьор Кръстьо Сарафов.
Посетете Уикипедия за повече информация за Борис Сарафов


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 721 пъти.