Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Българский периодически печат от Възражданието му до Днес (от 1844-1890 год.), Том I", София, 1893 година
Юрдан Иванов от Прилеп, Вардарска Македония - "Българский периодически печат от Възражданието му до Днес (от 1844-1890 год.), Том I", София, 1893 година


Увеличи
Описание

"Въ нашата книжнина нѣма не само пълна история на българский периодически печать отъ възражданието ни то днесъ, но и писаното до сега за него е толкова малко, щото не може да послужи за едно какво-годѣ историческо разгледвание. При такива условия историкътъ на нашата журналистика бива принуденъ самичакъ да рови и събира материялитѣ, които сѫ необходими за неговата цѣль, което прочее е крайно неприятна работа и такава още, която може да му отнеме много и много врѣме. За да може да се разбере, колко малко материяли сѫбрани у насъ за историята на нашия печатъ достатъчно е да се каже, че до сега не е издаденъ нито поне единъ списъкъ на излѣзлитѣ до сега периодически издания, придруженъ съ нѣкакви свѣдения за программитѣ, редакторитѣ, мѣстата и пр. на тѣзи издания. Това послѣднето ний искаме да направимъ или, съ други думи, нашата цѣль е: 1-о да отбѣлѣжимъ по хронологически и азбученъ редъ вѣстницитѣ и списанията, които сѫ излизали отъ началото на нашето възраждание до днесъ; 2-о да прѣдставимъ програмитѣ имъ и биографически бѣлѣжки за тѣхнитѣ редактори и 3-о най-сетнѣ, да разглѣдаме въ единъ общъ очеркъ развитието на нашия печатъ..."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Прилеп Юрдан (Йордан) Иванов Мирчев (1862-1907, София) е български журналист, историк, библиограф и финансист, действителен член на Българското книжовно дружество (днес БАН). Работи като чиновник в различни български правителства и в Българската народна банка. Автор е на "Български периодичен печат от възраждането му до днес (1844 - 1890)", "Българските ценни книжа", "Документи по нашето възраждане" и др. Юрдан Иванов е сред организаторите на първия събор на българските журналисти, член основател е на Българското икономическо дружество, член е на Българското книжовно дружество, издател е на седмичника "Югозападна България" (като под това име той има в предвид областта Македония), явява се и първият биограф на Трайко Китанчев.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 519 пъти.