Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Основи на Вътрешната революционна организация (опит за подбиране и формулиране "основите")", София, 1904 година
Христо Матов от Струга, Вардарска Македония - "Основи на Вътрешната революционна организация (опит за подбиране и формулиране "основите")", София, 1904 година


Увеличи
Описание

"Написа през Април-Май 1904 год. - Брут (Христо Матов)

По произход Вътрешната Революционна Организация е самородна. Тя изникна през 1893 г. Идеята си проби път и доби такива широки размери защото населението един вид по положение бе революционно: и по вътрешни и по външни причини. Вътре - известните от всека страна тежки политико-икономически условия за живот. От друга страна, населението вече копнееше за културен и икономически прогрес, копнееше изобщо за свобода, толкоз повече, че сичко наоколу напомнуваше му за свобода.
Навън виждаше се освободени държавици;
Два официални договора (С. - Стефанския и Берлинския) беха подписали и неговата свобода;
Свободата не се приложи; даже неговия въпрос съвсем се беше изоставил и немаше кой да го подигне, - владееше пълна безнадежност;
България не бе в положение да му извоюява свободата;
За общи действия на балканските държавици и дума не можеше да става;
Европейския концерт беше го забравил;
Международното положение на въпроса от ден на ден ставаше се по-заплетено;

Вътрешната Организация стои на чисто политико-икомическа почва; нейната борба е борба на угнетените, от каквато народност и да се те, срещу общия враг.
Вътрешните причини, които продиктуваха самото появяване на Организацията, беха тежките политико-икономически условия за живот. Тия условия тежат над целото християнско население, особено селското, без разлика на народност и вероизповедение. Ето защо борбата се води изобщо от име на угнетеното население, без да се засегат националните и вероизповедни чувства, и ето защо за да биде тя силна, в нея зимат и требва да зимат участие сички угнетени с еднакви права и задължения - на общо основание. Резултатите от тая борба ще бъдат пак общи: равенство на сички пред законите - Правата на човека. Правата на секо национално или вероизповедно малцинство требва да бъдат еднакво гарантирани пред законите, както и правата на едно национално мнозинство.
Равенство пред законите се иска не само за християните, а и за днешните господари - турците. Като знаеш, как боли робство, не бива да го натраваш другиму."


Книгата е била притежание на члена на Задграничното представителство на ВМОРО и бесарабски българин – Димитър Г. Стефанов. Предоставена ни е от неговата внучка - Б. Чакалова.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Струга Христо Апостолов Матов (1872-1922) е виден революционер - член на Централния комитет и задгранично представителство на ВМОРО, водач на десницата в организацията и неин главен идеолог.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 505 пъти.