Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Из заметок путешественика по Македониiи в 1866 году", публикувано в сборник "Родное Племя", книга 2, Москва, 1877 година
Райко Жинзифов от Велес, Вардарска Македония - "Из заметок путешественика по Македониiи в 1866 году", публикувано в сборник "Родное Племя", книга 2, Москва, 1877 година


Увеличи
Описание

Райко Жинзифов представя пред руската общественост истината за населението на родната му Македония.

""Някои от руските писатели и публицисти до неотдавна смятаха и твърдяха, че Македония, съставляваща част от съвременната турска империя, етнографски е чисто гръцка страна, чието коренно население е гръцко, говорещо езика на древните елини. Но подобно мнение за населението на Македония, ако все още съществува в руското общество, е изключително погрешно, да не кажа напълно невярно. Смело заявяваме, че местността, носеща името Македония е една от славянските области, в която славянският народ значително превъзхожда всяка друга неславянска нация: било то турска, гръцка или влашка; и бихме се отнесли изключително несправедливо към коренното население на Македония, давайки ѝ име в етнографски смисъл като на гръцка страна. Етнографските и статистически данни, които имаме в нашите ръце, но все още непубликувани за света, несъмнено доказват, че половината от населението на Македония са българи, а другата е съставена от разни малки племена, разпръснати сред българите, предимно в градовете, а именно: турци, албанци и власи или румънци.""


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият във Велес Райко Иванов (Йоанов) Жинзифов (1839-1877, Москва) е виден български поет и възрожденец. Завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет и живее в средата на младата българска емиграция в Москва - заедно с Любен Каравелов, Нешо Бончев, Константин Миладинов, Константин Станишев, Васил Попович, Марин Дринов и др. издават българското литературно-обществено списание "Братски труд" (излязло в четири броя през 1860-1862 г. в Москва). През целия си престой в Русия Жинзифов развива огромна публицистична дейност в руския периодичен печат за запознаването на руската общественост с тежкото положение на българския народ.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 670 пъти.