Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Към г. г. абонатите", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", книга 79, 81, 91, 132, 141, София, 1936 – 1943 година
Илинденска организация - "Към г. г. абонатите", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", книга 79, 81, 91, 132, 141, София, 1936 – 1943 година


Увеличи
Описание

Редакцията на списанието на Илинденци – "Илюстрация Илинден" със съобщения до абонатите през годините 1936 – 1943.

„С настоящата 10-та книжка списанието „ИЛЮСТРАЦИЯ ИЛИНДЕН“ привършва своята шеста годишнина и встъпва в седмата. И за в бъдеще списанието ще продължава да изнася спомени и документи из миналите борби на македонския българин, които борби намериха своя най-завършен израз в ИЛИНДЕНСКАТА ЕПОПЕЯ.“

„С настоящата книга сп. „ИЛЮСТРАЦИЯ ИЛИНДЕН“ встъпва в VIII годишнина.
Списанието и през настоящата си годишнина ще продължава да служи като архив за борбите, които македонските българи водиха с деспотичния режим на Хамида.“


„Както до сега, списанието си запазва своя характер на архив на величавите борби на македонския българин, които създадоха славната илинденска епопея.
Край това, обаче то ще изнася и всички напъни и всички усилия на Боговдъхновените първенци на Македония, които вложиха плът и кръв за величието на българския род, за създаване на велика и мощна българска държава.“


„Но затова пък редакцията благодари от сърдце на г. г. абонатите, които я подкрепват, специално на онези, които, на 3–4 пъти макар, все внасят своя абонамент, и с това, както и със своето мило сътрудничество, я насърдчават да продължи тя своето дело – да изнася величавите борби на македонския българин, които създадоха неписаната в историята на другите народи наша епопея – Илинденската епопея – да изтъква пред наши и пред чужди, особено пред наши, предаността и себеотрицанието на осияните свише първенци на Македония за закрепването на българския дух, за въплощаването на тоя дух в една велика и мощна българска нация, за създаването на една силна и уважавана от близки и далечни българска държава, тъй както България е била почитана в средните векове и в недавнашното минало.“


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Илинденската организация е взаимоспомагателна и културно-просветна организация на български бежанци от Македония, бивши участници в националноосвободителното движение, съществувала в периода 1921-1947 г.
За повече информация за организацията тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 492 пъти.