Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Епизоди от освободителната борба през Илинденското възстание 1903 г. в Леринския революционен район" (ръкопис), Варна, след 1944 година
Христо Настев от Щип, Вардарска Македония - "Епизоди от освободителната борба през Илинденското възстание 1903 г. в Леринския революционен район" (ръкопис), Варна, след 1944 година


Увеличи
Описание

Неиздаваните досега ръкописни бележки на Христо Настев за Илинденското въстание в Леринско и превземането на Невеска.

След като им се поясни целта на въстанието, те единодушно избраха за представители в Народното временно правителство в Невеска. В това събрание те подчертаха голямото си задоволство, че без никакви жертви от населението в Невеска се освободиха от султанската тираническа власт, като същевременно дадоха и клетвено обещание, че ще изпълняват всички законни нареждания на своето народно правителство.
Като илюстрация на тази им проява в събранието, аз ще спомена тук, за като куриозен епизод, само следното:

Възхитен от станалия избор на врем[енно] нар[одно] правителство, в което бе избран и изтъкнат с голямо доверие и за председател Мисерлияти, той стана и разчувствено каза:
"Бракя, сите знаете оти язека имам една голема калъчка, наследена от татко ми, която му беше дадена за рутба (заслуги) от Султана. Сега язека се откажувам от нея, като я подарувам на комитета за спомен."
След тази декларация на Мисерлияти, той донесе сабята и я даде на Никола Андреев, като каза: "Тая калъчка - скап бакшиш от Султана, като рудба (почит) на моя татко заради направата на къшлата (казармата) за аскера, язека ви я дарувам оти вие востаниците я изборехте същата къшла и изгонихте аскера от Невеска" и прибави: "Чувайте я арно, като антика-армаган от мене за комитета!"
Никола Андреев взе сабята и демонстративно я припаса.
Мисерлияти беше представителен, доста влиятелен и известен първенец в Невеска. Освен гръцкия, турския и френски език, той говореше свободно и на македонски език, като си служеше с турски наименования тоже, с които си служеше цялото население в Невеска при общуването му с македонските българи в околията.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Христо Настев (1876-1962; Варна) е български революционер, деец на ВМОРО. Председател е на революционния комитет на ВМОРО в Бунар Хисар, Одринска Тракия. Секретар е на четата на Тома Давидов и е делегат на Смилевския конгрес през 1903 г. Участва в Илинденското въстание, като част от четата на Георги Попхристов. Началник на пограничния пункт на ВМОРО в Кюстендил. Член е на Илинденската организация.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 674 пъти.