Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "По язикът ни (Киев, 1882 год. Януария 4-й)", публикувано във в. "Марица", брой 358, 359, Пловдив, 1882 година
Спиро Гулабчев от Лерин, Егейска Македония - "По язикът ни (Киев, 1882 год. Януария 4-й)", публикувано във в. "Марица", брой 358, 359, Пловдив, 1882 година


Увеличи
Описание

Спор на Спиро Гулабчев с българския книжовник Иван Богоров от Карлово, по състоянието на българския език, неговото развитие и включването на македонските български говори в него.

"Милий ми Ганьо! С писмото си най-напред идя да ти честита новата ни 1882 година, и от все сърдце да ти пожелая, дано Бог те удостои да спомогнеш на татковината ни България, както ти сърдце сака, и дано Той ти даде да прекараш живо, здраво и радостно, както вая, така и други много години!

...Казваш, че аз съм употребявал членът от. Тука не хубаво си ме разбрал, приятелю мой. Аз отдавна съм се изоставил от идеята да употребявам този член. Ти, може-би, знаеш, че у Македония по некои страни употребляват този член, та че, като Македонец, що съм, стоваряш го на мене. Ако в предишното ми писмо се е вмъкнъл нещо този член, то требва да е без друго по погрешка; за да се увериш в това, ти прегледай още еднаж писмото ми, и ще видиш, че надали е повторен или потретен член - нъ може да знаеш. че за македонский член требва да се брои не от, само о: Македонците казват и волот, нъ повечето казват и воло, което напълно съответствува на горно българското вола, както и волот съотвествува на употребляваното по некъде волат. Същото се стая и с прилагателните: Македонецът повечето казва добрио, нъ казва и добриот, както и в источната половина на целокупната ни България, казват и добрия, нъ казват и добрият. Забележи още, че както Македонецът или по-добре да кажа, западната половина на България, има и за Им. и за Вин. падеж един и същий член, о или от, тък и источната половина на България и за Им. и за Вин. падеж има един и същий член а или ат. Да ти кажа ли чисто сърдечно? Моето мнение е, да се вземе в обще литературнийт ни язик членът о за Им. падеж, а членът а за Вин....

- Кажи ми, молим те, признателно: пчелата от едно цвете ли събира медът си? А защо и бъдъщий ни общи-литературен язик да се съставлява, да не се събира от разни цветета - български говори?...
...до тогаз ние не ще можем да имаме общо-българский и богат литературен язик; и разбира се защо; защото той ще се храни от една околийка само, а не от цели три широки страни: Мизия, Тракия и Македония. А пък назодничествата откъм образованието на грамадното ни селско население, гдето ще произлизат от таквас литературна монополия, то е друга работа, друг въпрос. Не, признателно, не: народний работник по книжевното ни поле не требва да огледва татковината си Целокупна-България от средището на селото си или от рътлината на околийката си, ами от височините на безпристрастието, згорещяван и насърчаван от общо-българский патриотизъм за общо-български интереси."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в беломорския град Лерин Спиридон Константинов Гулабчев (1856-1918, София) е общественик, публицист, издател, основател на българския вариант на народничеството - сиромахомилството, един от първите идеолози на анархизма в България.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 675 пъти.