Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Позорът на македонските предатели и врагове", публикувано във в-к "Македонска трибуна", год. IX, бр. 459, Индианаполис, САЩ, 5 декември 1935 година
Иван Михайлов от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Позорът на македонските предатели и врагове", публикувано във в-к "Македонска трибуна", год. IX, бр. 459, Индианаполис, САЩ, 5 декември 1935 година


Увеличи
Описание

Последният лидер на ВМРО Иван Михайлов със статия, обсъждаща кой в България подкрепя сръбската денационализаторска политика в Македония в името на "сръбско-българското сближение".


Нeколко души, заслужено изпъдени от редовете на македонското движение, наречени протогеровисти, бидоха натоварени c още една позорна роля: да фалшифицират мнението и чувствата на Македония в полза на звенарската политика.

Македонските легални организации, естествено, наричаха сърбите c истинското им име на палачи и водexa борба срещу поробителя. Но на Дамян Велчевци са необходими организации, които да държат исо (да пригласят) на сближенските химери. Ако пригласят, и ако са готови да бъдат слуги на Велчевци, македонските организации могат да съществуват даже като нелегални. Това потвърдиха и думите на генерал Златев. В днешната епоха македонските организации имат оправдание за съществуването си само ако се борят за свободата на Македония, както некога имаха право на съществувание, ако се бореха срещу робството, поддържано oт Абдул-Хамида. Когато турцитe дадоха значителни права, македонската организация свали оръжието (1908), но после пак промени тактиката си съобразно поведението на турците.

Нещастните титулувани протогеровисти, се наричат «македонска организация», даже «революционна», а в същото време ратуват за братство със сърбите и ругаят онези, които се проявяват революционно против сръбската тирания... Те писаха и още пишат работи, които хвърлят само мъгла върху ясната определена идеология на освободителното дело. Те искат напълно да затулят, да заличат тази идеология, да разрушат светлата, човешка, честна позиция на поробения българин, която е изразена още от Христо Ботев в писанията му за правото на българската нация и за мизериите на сръбската политика. И всичко това протогеровистите вършат без да са дадени каквито и да е права на Македония от страна на сърбите; вършат го като се знае, че такива права въобще нема да бъдат дадени по доброволен начин. В помощ на превратаджиите от 19 май се наредиха и личности като Лазар Поповски, когото даже в. «Мир» запита откъде са му парите, с които издава в. «Камбана» и за когото основателно можем да се питаме, на коя държава още не е станал шпионин. И тоя господин, в съзвучие с протогеровистите и звенарите проповедва, че спасението на Македония е в заздравяването на югославянската идея по белградски образец, изобщо в изоставянето на борбата за освобождение на Македония и възприемане на една нова борба... против враговете на Югославия, т.е. враговете на Сърбия.

Тия проповеди очевидно ни водят към изгубване на народното ни българско име. Но ако ние не желаем да го променим, да се наречем вместо българи «югославяни», можехме още в турския режим да станем гъркомани и сърбомани, а не да се борим против сърби и гърци, както тогава, така и понастоящем. Днес българското име требва по-твърдо да се брани, защото - за разлика от турската власт, както казахме и другаде - сръбската и гръцка власт води борба тъкмо против това име, него иска да погребва в Македония. Поробените българи в Македония отдавна биха могли да благоденствуват, а не да биват подлагани на нечувано и нечовешко гонене, разоряване и избиване, ако биха възприели тая именно политика, която некои криворазбрани «родолюбци» се опитват или по-право се опитваха да насаждат оттук, от България...


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Иван (Ванчо, Ванче) Михайлов Гаврилов (1896-1990, Рим, Италия) е легендарен български революционер, последният дългогодишен лидер на ВМРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 570 пъти.