Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Неколко статии по сегашното положение на жените", Русе, 1892 година
Спиро Гулабчев от Лерин, Егейска Македония - "Неколко статии по сегашното положение на жените", Русе, 1892 година


Увеличи
Описание

"Равноправността е телесно и нравствено право на жената".

Една брошура по общественото положение на жените, издадена от Спиро Гулабчев през 1892 г. Книгата съдържа преводни статии, коментари и мнения на Спиро Гулабчев.

"...необходимо е, щото женский пол да има право, да постъпва във всичките учебни заведения. (За забелязване е, че още нема българки в Софийското ни висше училище: и дали защото не се е намерила и не се намира ни една българка, която да желае по-широко образование? или защото не се позволява таквос нещо на българката.)
2. Да се впуща жената във всека промишленна и научна деятелност, била тя частна или общественна, или пък държавна служба. (За забеляване е, че нашата българка, освен терзийка, учителка и телеграфчийка, не може, за друга работа да се хване; но още по-чудно е туй, че колкото по не селянка се показва българката, толкос по ѝ се присмива обществото ни, ако тя се хване и за друга мъжка работа.)...

...Целата половина от человечеството нема правата, които притежава мъжът. Целата половина от человечеството не може и не иска, да знае за корена на теглилата и на безправието си! Целата половина от человечеството се нахожда в таквози страшно положение, при всичко че от нея най-много зависи хубавото възпитание на младите поколения и въобще хубавата разумна порода на целото человечество! Другата цела мъжка половина от человечеството не само, че не иска, да знае за това страшно положение на целата си мила половина от человечеството: ами и ризиковата (роковим образом) е против просвещението, против всеко подобряване хала на жената. Смело може, да се кажи, че надали има мъж, който да не е консерватор във въпроса за жените! Освен това, въпросът за жените е свързан с всичките най-важни социални въпроси в света! Повтарям, тогас въпросът за жените ако не е най-важний, то не е ли един от най-важните въпроси в света?!

...Съзнаването всичките тези неща от опит по наследство се предава на женските поколения. Тази е причината, види се дето между простите българки се е съставило суеверието, че "когато мома се роди, дори и стрехите плачат".
Във простите класове положението на жената е още по̀ за окайване. Освен дето треба, да гледа децата: освен дето треба да върши и всичките домашни работи: ама тя треба, да мие дори и краката на мъжа си; да гледа, да му прави кефа във всичко, и нити думица да не му връща; ама макар и най-криви мисли да изказва, или и най-криви работи да прави той. Вън от тези неща, често пъти бива, горката слаба жена и цели дни да работи чужда работа, за да може, да си прехрани децата; тъй като мъжа, или го мързи, или глупо пипа; та нищо не може, да изкара. Но бива и така, щото горката жена да работи чужда работа, а пък мъжът да ѝ взима парите (надницата) и да ги изпива в механата. А пък натякванията, хоканията и псувните, които претърпва горката, когато на мъжя заповедник му е нещо криво, това е другол а пък биенето, дето я бие, когато тя му възрази, или когато той се върне пиян, това е още по-друго пък. Всичките тези неща требало би, да нажалят и да очудат всеки едного умен, или хуманен човек, който не може да бъде рахат, когато другите теглят... "


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в беломорския град Лерин Спиридон Константинов Гулабчев (1856-1918, София) е общественик, публицист, издател, основател на българския вариант на народничеството - сиромахомилството, един от първите идеолози на анархизма в България.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 386 пъти.