Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Стокхолмската конференция. Впечатления и бележки", София, 1917 година
Петър Джидров от Щип, Вардарска Македония - "Стокхолмската конференция. Впечатления и бележки", София, 1917 година


Увеличи
Описание

Впечатленията на българския широк социалист Петър Джидров за конференцията на социалистическите партии, организирана от Холандско-скандинавския комитет в Стокхолм през 1917 г.
Конференцията цели да възстанови Втория интернационал и да постигне мир между Централните сили и Антантата като излезе с резолюции по спорните териториални въпроси, един от които е Македонският. Джидров пише за срещите на делегацията на БРСДП с другите европейски социалисти, както и позициите, защитавани от БРСДП на конференцията, основната от които е, че федерирането на Балканите е възможно едва след като българското национално обединение е завършено.
През май 1917 г. Холандско-скандинавският комитет подготвя и отпечатва Манифест по условията на мира, като приема сръбската теза за дележ на Македония, отхвърля предложенията на БРСДП и предизвиква "Протеста на македонските българи против мнението на Холандско-скандинавския комитет по балканските въпроси".

...Мъченията на македонското население беха мъчения и на българите в свободното отечество. Македонският въпрос стана първокласен въпрос на вътрешната политика на България. Голема част от офицерството от най-нисшето до най-висшето беше родом от Македония; не е бивал кабинет без участие в него на македонец - нещо, което не е било дори като изключение в Сърбия и Гърция и за страната се налагаше една политика на споразумение с балканските държави за разрешението на македонския въпрос. Идеята за автономията на Македония не беше само наша, на българските социалисти; тя се споделяше и от народните маси, които не искаха войната. Обаче, тя не биде прегърната в нашите съседи, защото те са чувствували, че автономна Македония естествено ще ползува само България...

...Водима от желанието да се тури край на балканските спорове и ежби и да се създадат условия за мирно развитие и споразумение между балканските народи, нашата партия застъпва гледището на националното обединение на българския народ, като се надева, че тоя принцип ще бъде възприет не само от международната социал-демокрация, но и от демократическа Европа. Като застъпваме националното обединение за нас, ние открито заявяваме, че това право требва да се признае и гарантира на всеки народ. С тая справедлива мерка ще се премахне охотата на нашите съседи да налитат към Македония, която не е и не може да бъде обединителна област нито за Сърбия, нито за Гърция, нито за Ромъния. Ако демократическа Европа не е в състояние да осъществи националното обединение на Сърбия и Ромъния на запад към Австро-Унгария и на Гърция към островите, тя нема никакво морално право да пречи на българския народ да се закръгли в своите естествени и окончателни граници, за да заживее мирно по пътя на културата и цивилизацията.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Щип Петър Спиридонов Джидров (1876-1952, София) е юрист, учен (теоретик на търговското право), писател и политик - един от лидерите на Българската работническа социалдемократическа партия (широки социалисти). След преврата от 9-ти септември 1944 г. е осъден от комунистите като "български шовинист" на 11 години затвор. Умира в затвора на 3-ти януари 1952 г. След демократичните промени в България от 1989 г. Петър Джидров е реабилитиран и на негово име е наименувана улица в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 510 пъти.