Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Спомени. I-младини", Льовен, Белгия, 1958 година
Иван Михайлов от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Спомени. I-младини", Льовен, Белгия, 1958 година


Увеличи
Описание

"Тѣзи страници сѫ съвсемъ скроменъ приносъ къмъ истината за близкото минало на народа ни. Надѣвамъ се, че за по-младитѣ наши братя и сестри може да представлява интересъ атмосферата, въ която растѣше нашето поколѣние, а действуваше поколѣнието, което бе отпочнало освободителната борба на Македония." - Ив. Михайловъ
"Настоящата книга бе отпечатана съ подаренитѣ хиляда долари отъ нашия сънародникъ Андонъ Д. Карговъ, родомъ отъ Екши-Су, Леринско, работникъ въ фабриката Фордъ. Той е емигрантъ въ Съединенитѣ Американски Щати отпреди половинъ столѣтие; но преданостьта му къмъ старото отечество е останала непокѫтната. Тукъ изказвамъ благодарностьта ми къмъ него." - Авторътъ
Независимо дали човек е с леви или десни възгледи, това е една чудесна книга!!!


Източник: Сканирано със съдействието на ВМРО-МО

Автор: Иван (Ванчо, Ванче) Михайлов Гаврилов (1896-1990, Рим, Италия) е легендарен български революционер, последният дългогодишен лидер на ВМРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 20878 пъти.