Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Мемоар на българските депутати против поведението на Младотурския режим към българското население", публикувано във в. "Дебърски глас" брой 10, София, 1910 година
Димитър Влахов от Кукуш, Христо Далчев от Кукуш, Тодор Павлов от Скопие и Панчо Дорев от с. Пътеле (Леринско) - "Мемоар на българските депутати против поведението на Младотурския режим към българското население", публикувано във в. "Дебърски глас" брой 10, София, 1910 година


Увеличи
Описание

Скоро след Младотурската революция се проявяват истинските намерения на младотурците: реформаторските идеали са забравени и те възобновяват репресиите с нова сила. Българските депутати в Османския парламент - Тодор Павлов, Христо Далчев и Тодор Павлов, протестират, като изпращат мемоар до великия везир.

"Тоя мемоаръ е подаденъ на великия везиръ отъ българскитѣ представители въ отоманската камара. Съ неизразима тѫга трѣбва да отбележимъ, че между подписавшитѣ го не личи името на битолския бълг. депутатъ г. Панче Доревъ. Ваше Височество, Като представители на тази страна и синове на това отечество, ние смѣтаме, че ни се налага повелителенъ дългъ да предадемъ на Ваше Височество настоящия мемоаръ, предназначенъ да Ви изложи положението на отоманскитѣ българи. Нуждитѣ на последнитѣ ни сѫ познати повече отъ колкото на всѣки другъ, тъй като ние излизаме отъ тѣхната срѣда и сме въ постоянни съ тѣхъ сношения; така че ние можемъ да си дадемъ смѣтка за незаслуженитѣ обноски, на които сѫ предметъ тѣ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: След Младотурската революция през 1908 година четирима български депутати са избрани в Османския парламент - Тодор Павлов, Христо Далчев, Димитър Влахов и Панчо Дорев - от двете български партии - Съюз на българските конституционни клубове и Народна федеративна партия (българска секция) - и двете партии създадени от дейци на ВМОРО.
Тодор Павлов (1878-1948) е родом от Скопие; завършва социални науки в Швейцария и право в Цариград; деец на ВМОРО и член на Крушовското горско началство. През 1908 г. е избран за представител на Скопския санджак в Османския парламент от Съюза на българските конституционни клубове.
Христо Далчев (1872-1949) е родом от Кукуш; завършва право в Цариград и преподава турски в Солунската българска мъжка гимназия. През 1908 г. е избран за представител на Серския район от Народната федеративна партия (българска секция). Баща на поета Атанас Далчев и на скулптора Любомир Далчев.
Димитър Влахов (1878-1953) е родом от Кукуш; учител в Солунската българска мъжка гимназия; деец на ВМОРО, като заедно с Георги Мончев ръководи Солунския комитет. Като един от ръководителите на Серската група през 1908 година е избран за депутат от Солун от Народната федеративна партия (българска секция). През годините политическите му пристрастия варират. Активист е на БРСДП, ВМОРО, НФП, ОСП, ВМРО, ВМРО (об.), БКП, Коминтерна и ЮКП. През 30-те години на XX век става идеолог на Македонизма. Брат е на революционера Христо Влахов и племенник на Христо Станишев


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2825 пъти.